Thứ năm, 09/04/2020 15:22:32
Tài liệu về hệ thống nhận diện Thương hiệu Du lịch Việt Nam được sử dụng như một công cụ nhằm quản trị hình ảnh thương hiệu một cách đồng bộ và nhất quán.  

Hết bài viết

Hết trang để tải

Online: 139

Số lượt truy cập trong tháng: 310.770

Số lượt truy cập trong năm: 3.221.723