Sổ tay Hướng dẫn cấp Nhãn du lịch xanh cho Cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch

                                                                  

Sổ tay Hướng dẫn cấp Nhãn du lịch xanh cho Điểm dừng chân phục vụ khách du lịch

                                                                  

Sổ tay Hướng dẫn cấp Nhãn du lịch xanh cho điểm tham quan du lịch

                                                                  

Sổ tay Hướng dẫn cấp Nhãn Du lịch xanh cho nhà hàng phục vụ khách du lịch