Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu

Cập nhật:
Lượt xem: 10.172

Địa chỉ: 16 Võ Thị Sáu, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Tel: (0291) 3823 886; Fax: (0291) 3823 885

Email: vhttdlbl@gmail.com

Website: svhttdl.baclieu.gov.vn