Thông báo
Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Xây dựng Luật Du lịch (sửa đổi) Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn
Cập nhật:
Lượt xem: 5500
 

Địa chỉ: Tổ 5, P. Đức Xuân, Tx. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Tel: (0209) 3872 652; Fax: (0209) 3871 734

Email: backan@bvhttdl.gov.vn

Website: sovhttdl.backan.gov.vn

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 4 phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Tel: (0209) 3811 858

Email: ttxtdttmdl.bk@gmail.com