Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Xây dựng Luật Du lịch (sửa đổi) Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh
Cập nhật:
Lượt xem: 4497
 

Địa chỉ: 15 Lý Thái Tổ, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel: (0222) 3810 601, 3 822 532; Fax: (0222) 3822 532

Email: bacninh@bvhttdl.gov.vn

Website: http://svhttdl.bacninh.gov.vn/

 

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh

Địa chỉ: 15 Lý Thái Tổ, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel: (0222) 3874 288; Fax: (0222) 3822 532

Email: hieudulichbn@gmail.com

Website: vanhoattdlbacninh.gov.vn