Sở Du lịch Bình Định

Cập nhật:
Lượt xem: 15.154

Địa chỉ: 185  Phan Bội Châu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tel: (0256) 3814 148; Fax: (0256) 3814 148      

Email: [email protected]

Website: sodulich.binhdinh.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Bình Định

Địa chỉ: 187  Phan Bội Châu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tel: (0256) 3818 109; Fax: (0256) 3818 109

Email: [email protected]

Website: dulichbinhdinh.com.vn