Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng

Cập nhật:
Lượt xem: 9.464

Địa chỉ: 5 Nguyễn Du, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Tel: (0206) 3855 571; Fax: (0206) 3855 563

Email: [email protected]

Website: sovhtt.caobang.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Cao Bằng

Địa chỉ: Nhà Văn hóa Trung tâm TP. Cao Bằng, Phố Hoàng Như, TP. Cao Bằng

Tel: (0206) 3959 198; Fax: (0206) 3950 800

Email: [email protected]

Website: dulichcaobang.vn