Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Xây dựng Luật Du lịch (sửa đổi) Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao
Đà Nẵng
Cập nhật:
Lượt xem: 10086
 

Sở Du lịch Đà Nẵng

Giám đốc: Ngô Quang Vinh

Địa chỉ: Tầng 16, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, tp. Đà Nẵng

Website: tourism.danang.gov.vn

 

Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng

Địa chỉ: 102 Lê Lợi, Tp. Đà Nẵng

Tel: (0511) 3821 203; Fax: (0511) 3889 174

Email: danang@bvhttdl.gov.vn

Website: cst.danang.gov.vn

 

Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng

Địa chỉ: 134 Ông Ích Khiêm, tp. Đà Nẵng