Sở Du lịch Kiên Giang

Cập nhật:
Lượt xem: 20.368

Địa chỉ: 52 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3781 999, Fax: (0297) 3781 777

Email: dulich@kiengiang.gov.vn

Website: sodulich.kiengiang.gov.vn