Sở Du lịch Ninh Bình

Cập nhật:
Lượt xem: 13.183

Địa chỉ: 6 Tràng An, P. Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Tel: (0229) 3871.263; Fax: (0229) 3871.263

Email: [email protected]

Website: sodulich.ninhbinh.gov.vn, ninhbinhtourism.gov.vn

 

Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Ninh Bình

Địa chỉ: 6 Tràng An, P. Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Tel: (0229) 3884 101; Fax: (0229) 3881 958

Email: [email protected]

Website: www.dulichninhbinh.com.vn