Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Xây dựng Luật Du lịch (sửa đổi) Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận
Cập nhật:
Lượt xem: 5121
 

Địa chỉ: Đường 16/4, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Tel: (068) 3822 627; Fax: (068) 3830 360

Email: ninhthuan@bvhttdl.gov.vn

Website: http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sovhttdl

 

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Diệu,TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Tel: (068) 3828 508; Fax: (068) 3828 507

Email: trungtamttxtdlninhthuan@gmail.com

Website: www.ninhthuantourist.com