Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận

Cập nhật:
Lượt xem: 8293
 

Địa chỉ: Đường 16/4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Tel: (0259) 3822 627; Fax: (0259) 3830 360

Email: ninhthuan@bvhttdl.gov.vn

Website: .ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sovhttdl

 

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ: 2 Trần Quang Diệu,TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Tel: (0259) 3828 508; Fax: (0259) 3828 507

Email: trungtamttxtdlninhthuan@gmail.com

Website: www.ninhthuantourist.com