Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng

Cập nhật:
Lượt xem: 12.471

Địa chỉ: 50 Lê Duẩn, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Tel: (0299) 3612 458; Fax: (0299) 3825 702

Email: [email protected]

Website: www.sovhttdl.soctrang.gov.vn

 

Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: 50 Lê Duẩn, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Tel: (0299) 3624 694; 3624 673; Fax: (0299) 3624 694

Email: [email protected]

Website: dulichsoctrang.org