Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên

Cập nhật:
Lượt xem: 10.778

Địa chỉ: 19 Nha Trang, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tel: (0208) 3751 821; Fax: (0208) 3855 506

Email: [email protected]

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Thái Nguyên

Địa chỉ: 19 Nha Trang, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tel: (0208) 3656 825; Fax: 3757 566

Email: [email protected]

Website: thainguyentourism.vn