Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá

Cập nhật:
Lượt xem: 9.944

Địa chỉ: 101 Nguyễn Trãi , TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Tel: (0237) 6660 000; Fax: (0237) 6660 001

Email: thanhhoa@bvhttdl.gov.vn

Website: svhttdl.thanhhoa.gov.vn