Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh

Cập nhật:
Lượt xem: 8949
 

Địa chỉ: 7 Phan Chu Trinh, P. 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Tel: (0294) 3862 426; Fax: (0294) 3866 835

Email: svhttdltv@travinh.gov.vn

Website: svhttvdl.travinh.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Trà Vinh

Địa chỉ: 7 Phan Chu Trinh, P. 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Tel: (0294) 3841 819; Fax: (0294) 3841 494

Email: ttxtdltravinh@gmail.com

Website: dulichtravinh.com.vn