Những phần thưởng và danh hiệu cao quý được Đảng và Nhà nước khen tặng

Cập nhật:
Lượt xem: 6.315

Tính đến năm 2010, ngành Du lịch đã có 2 tập thể và 3 cá nhân đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; có 9 cá nhân được công nhận là Chiến sĩ thi đua toàn quốc; toàn Ngành có 247 tập thể và cá nhân được tặng thưởng từ Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, cờ và Bằng khen của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Phần thưởng, danh hiệu thi đua đã đạt được

Danh hiệu

Số lượng

Đối tượng

Huân chương Hồ Chí Minh

1

Tập thể

Huân chương Lao động hạng Nhất

3

2 tập thể, 1 cá nhân

Huân chương Lao động hạng Nhì

9

7 tập thể, 2 cá nhân

Huân chương Lao động hạng Ba

31

15 tập thể, 16 cá nhân

Cờ Thi đua Chính phủ

60

60 tập thể

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

134

57 tập thể, 77 cá nhân

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

  9

9 cá nhân

Ngoài ra, Tổng cục Du lịch còn tặng 123 cờ, 2.785 Bằng khen, 456 Chiến sĩ thi đua cơ sở, 316 Tập thể lao động xuất sắc và 8.204 Huy chương vì sự nghiệp Du lịch.

Trong bối cảnh đất nước ổn định, nước ta có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và chỉ đạo của Nhà nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự chuyển biến nhận thức đã chuyển hoá thành chủ trương và hành động của các cấp lãnh đạo địa phương trong phát triển du lịch, sự hưởng ứng của nhân dân, sự hỗ trợ quốc tế và nỗ lực của toàn ngành, ở tất cả các thời kỳ, Du lịch Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó; đã xây dựng Ngành trưởng thành và phát triển về mọi mặt, từng bước hội đủ điều kiện của một ngành kinh tế mũi nhọn: (1). Có tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ trọng trong GDP tăng nhanh và liên tục; (2). Có thị trường rộng lớn; (3) Sức lan toả mạnh, thúc đẩy nhiều ngành và địa phương phát triển, tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần phát triển văn hoá, xã hội; (4). Thu hút được ngày càng nhiều lao động, góp phần phát triển yếu tố con người; (5). Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế; và, đã tạo được tiền đề vững chắc cho du lịch phát triển ở mức cao hơn trong thời gian tới./.

 

Nguồn: : TCDL