Hướng dẫn của Tổng cục Du lịch về thực hiện Luật Du lịch 2017

Cập nhật:
Lượt xem: 3.243

(TITC) – Ngày 13/3/2018, Tổng cục Du lịch đã có văn bản số 207/TCDL-VP gửi Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn thực hiện Luật Du lịch 2017.  

Xem chi tiết văn bản