Cập nhật tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tính đến 13h00 ngày 21/4/2020

Cập nhật:
Lượt xem: 4.918

(TITC) - Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên thế giới và Việt Nam có diễn biến như sau:

Tính đến 13h00 ngày 21/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

2.418.429

165.739  

 Iran

82.211

5.118 

Malaysia

5.389

89

Mỹ

764.265

40.565  

Nga

47.121

405 

 Singapore

8.014

11

Tây Ban Nha

200.210

20.852  

Ấn Độ

17.615

 559  

 Thái Lan

2.792

47 

 Ý

178.972

23.660  

 Hàn Quốc

10.674

236 

Việt Nam

268

Pháp

152.894

19.718  

Nhật Bản

10.797

236  

Brunei

138

01 

 Đức

145.743

4.642  

 Úc

6.619

71  

Campuchia

122

Anh

120.067

16.060  

 Phiplippin

6.459

428  

 Myanmar

111

05 

Trung Quốc

82.747

4.632  

 Indonesia

6.760

590 

 Lào

19

(*) Đến nay, 212 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (646.854), Việt Nam (215)

Việt Nam: 268 trường hợp nhiễm Covid-19, 215 đã chữa khỏi

01 trường hợp đã chữa khỏi ngày 21/4: BN 248 (TP. Hồ Chí Minh)

Các trường hợp đã chữa khỏi (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

Hà Nội (82); TP.HCM (52); Vĩnh Phúc (13); Ninh Bình (11); Bình Thuận (09); Quảng Ninh (07); Đà Nẵng (06); Đồng Tháp (04); Hà Tĩnh (02); Quảng Nam (03); Thanh Hóa (02); Bạc Liêu (03); Tây Ninh (02); Thừa Thiên Huế (02); Cần Thơ (02); Ninh Thuận (02); Lào Cai (02); Bắc Giang (01); Hải Dương (01); Khánh Hòa (01); Bến Tre (01); Bắc Ninh (01); Hà Nam (03); Trà Vinh (03)

trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 15/4

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 15/4 (BN17 đến 268) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số mẫu âm tính: 163.109

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 75.799; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 402

Tính đến 14h00 ngày 20/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

2.407.341

165.069  

 Iran

82.211

5.118 

Malaysia

5.389

89

Mỹ

764.265

40.565  

Nga

42.853

361 

 Singapore

6.588

11

Tây Ban Nha

198.674

20.453  

Ấn Độ

17.615

 559  

 Thái Lan

2.765

47 

 Ý

178.972

23.660  

 Hàn Quốc

10.674

236 

Việt Nam

268

Pháp

152.894

19.718  

Nhật Bản

10.797

236  

Brunei

138

01 

 Đức

145.742

4.642  

 Úc

6.612

71  

Campuchia

122

Anh

120.067

16.060  

 Phiplippin

6.259

409  

 Myanmar

111

05 

Trung Quốc

82.747

4.632  

 Indonesia

6.575

582 

 Lào

19

(*) Đến nay, 212 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (629.039), Việt Nam (207)

Việt Nam: 268 trường hợp nhiễm Covid-19, 207 đã chữa khỏi

05 trường hợp đã chữa khỏi ngày 20/4: BN 228 (Ninh Bình); BN 210, BN 238 (Hà Tĩnh); BN 224, BN 236 (TP. Hồ Chí Minh)

Các trường hợp đã chữa khỏi (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

Hà Nội (82); TP.HCM (51); Vĩnh Phúc (13); Ninh Bình (04); Bình Thuận (09); Quảng Ninh (07); Đà Nẵng (06); Đồng Tháp (04); Hà Tĩnh (02); Quảng Nam (03); Thanh Hóa (02); Bạc Liêu (03); Tây Ninh (02); Thừa Thiên Huế (02); Cần Thơ (02); Ninh Thuận (02); Lào Cai (02); Bắc Giang (01); Hải Dương (01); Khánh Hòa (01); Bến Tre (01); Bắc Ninh (01); Hà Nam (02); Trà Vinh (03)

trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 15/4

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 15/4 (BN17 đến 268) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số mẫu âm tính: 163.109

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 62.998; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 568

Tính đến 6h00 ngày 20/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

2.341.958

160.956  

 Iran

80.868

5.031 

Malaysia

5.389

89

Mỹ

738.923

39.015  

Nga

42.853

361 

 Singapore

6.588

11

Tây Ban Nha

194.416

20.639  

Ấn Độ

16.365

 521  

 Thái Lan

2.765

47 

 Ý

175.925

23.227  

 Hàn Quốc

10.661

234 

Việt Nam

268

Pháp

151.793

19.323  

Nhật Bản

10.296

222  

Brunei

137

01 

 Đức

143.724

4.538  

 Úc

6.606

70  

Campuchia

122

Anh

114.217

15.464  

 Phiplippin

6.259

409  

 Myanmar

107

05 

Trung Quốc

82.735

4.632  

 Indonesia

6.575

582 

 Lào

19

(*) Đến nay, 212 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (617.013), Việt Nam (202)

Việt Nam: 268 trường hợp nhiễm Covid-19, 202 đã chữa khỏi

02 trường hợp đã chữa khỏi ngày 19/4: BN 156, BN 241 (Bạc Liêu)

Các trường hợp đã chữa khỏi (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

Hà Nội (82); TP.HCM (49); Vĩnh Phúc (13); Ninh Bình (03); Bình Thuận (09); Quảng Ninh (07); Đà Nẵng (06); Đồng Tháp (04); Hà Tĩnh (01); Quảng Nam (03); Thanh Hóa (02); Bạc Liêu (03); Tây Ninh (02); Thừa Thiên Huế (02); Cần Thơ (02); Ninh Thuận (02); Lào Cai (02); Bắc Giang (01); Hải Dương (01); Khánh Hòa (01); Bến Tre (01); Bắc Ninh (01); Hà Nam (02); Trà Vinh (03)

trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 15/4

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 15/4 (BN17 đến 268) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 24.869

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 62.998; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 568

Tính đến 14h00 ngày 19/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

2.331.955

160.767  

 Iran

80.868

5.031 

Malaysia

5.305

88

Mỹ

738.913

39.015  

Nga

36.793

313 

 Singapore

5.992

11

Tây Ban Nha

194.416

20.639  

Ấn Độ

16.365

 521  

 Thái Lan

2.733

47 

 Ý

175.925

23.227  

 Hàn Quốc

10.661

234 

Việt Nam

268

Pháp

151.793

19.323  

Nhật Bản

10.296

222  

Brunei

137

01 

 Đức

143.724

4.538  

 Úc

6.586

70  

Campuchia

122

Anh

114.217

15.464  

 Phiplippin

6.087

397  

 Myanmar

107

05 

Trung Quốc

82.735

4.632  

 Indonesia

6.248

535 

 Lào

19

(*) Đến nay, 212 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (600.703), Việt Nam (203)

Việt Nam: 268 trường hợp nhiễm Covid-19, 203 đã chữa khỏi

02 trường hợp đã chữa khỏi ngày 19/4: BN 156, BN 241 (Bạc Liêu)

Các trường hợp đã chữa khỏi (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

Hà Nội (82); TP.HCM (49); Vĩnh Phúc (13); Ninh Bình (03); Bình Thuận (09); Quảng Ninh (07); Đà Nẵng (06); Đồng Tháp (04); Hà Tĩnh (01); Quảng Nam (03); Thanh Hóa (02); Bạc Liêu (03); Tây Ninh (02); Thừa Thiên Huế (02); Cần Thơ (02); Ninh Thuận (02); Lào Cai (02); Bắc Giang (01); Hải Dương (01); Khánh Hòa (01); Bến Tre (01); Bắc Ninh (01); Hà Nam (03); Trà Vinh (03)

trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 15/4: Ngày thứ 3 liên tiếp Việt Nam không có ca nhiễm mới 

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 15/4 (BN17 đến 268) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số mẫu âm tính: 163.109

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 62.998; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 568

Tính đến 18h00 ngày 18/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

2.260.750

154.712  

 Iran

79.494

4.958 

Malaysia

5.251

86

Mỹ

710.272

37.175  

Nga

36.793

313 

 Singapore

5.992

11

Tây Ban Nha

190.839

20.022  

Ấn Độ

14.425

 488  

 Thái Lan

2.733

47 

 Ý

172.434

22.745  

 Hàn Quốc

10.653

232 

Việt Nam

268

Pháp

147.969

18.681  

Nhật Bản

9.787

190  

Brunei

136

01 

 Đức

141.397

4.352  

 Úc

6.565

69  

Campuchia

122

Anh

108.692

14.576  

 Phiplippin

6.087

397  

 Myanmar

94

05 

Trung Quốc

82.719

4.632  

 Indonesia

6.248

535 

 Lào

19

(*) Đến nay, 212 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (596.687), Việt Nam (201)

Việt Nam: 268 trường hợp nhiễm Covid-19, 201 đã chữa khỏi

03 trường hợp đã chữa khỏi ngày 18/4: BN 97, BN 151, BN 207 (TP. Hồ Chí Minh)

Các trường hợp đã chữa khỏi (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

Hà Nội (82); TP.HCM (49); Vĩnh Phúc (13); Ninh Bình (03); Bình Thuận (09); Quảng Ninh (07); Đà Nẵng (06); Đồng Tháp (04); Hà Tĩnh (01); Quảng Nam (03); Thanh Hóa (02); Bạc Liêu (01); Tây Ninh (02); Thừa Thiên Huế (02); Cần Thơ (02); Ninh Thuận (02); Lào Cai (02); Bắc Giang (01); Hải Dương (01); Khánh Hòa (01); Bến Tre (01); Bắc Ninh (01); Hà Nam (03); Trà Vinh (03)

trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 15/4:

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 15/4 (BN17 đến 268) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 24.869

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 73.758; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 568

 

Tính đến 12h00 ngày 18/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

2.250.790

154.266  

 Iran

79.494

4.958 

Malaysia

5.251

86

Mỹ

710.021

34.641  

Nga

32.008

273 

 Singapore

5.050

11

Tây Ban Nha

190.839

20.022  

Ấn Độ

14.352

 486  

 Thái Lan

2.700

47 

 Ý

172.434

22.745  

 Hàn Quốc

10.653

232 

Việt Nam

268

Pháp

147.696

18.681  

Nhật Bản

9.787

190  

Brunei

136

01 

 Đức

141.397

4.352  

 Úc

6.560

67  

Campuchia

122

Anh

108.692

14.576  

 Phiplippin

5.878

387  

 Myanmar

94

05 

Trung Quốc

82.719

4.632  

 Indonesia

5.923

520 

 Lào

19

(*) Đến nay, 212 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (575.952), Việt Nam (201)

Việt Nam: 268 trường hợp nhiễm Covid-19, 201 đã chữa khỏi

03 trường hợp đã chữa khỏi ngày 18/4: BN 97, BN 151, BN 207 (TP. Hồ Chí Minh)

Các trường hợp đã chữa khỏi (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

Hà Nội (82); TP.HCM (49); Vĩnh Phúc (13); Ninh Bình (03); Bình Thuận (09); Quảng Ninh (07); Đà Nẵng (06); Đồng Tháp (04); Hà Tĩnh (01); Quảng Nam (03); Thanh Hóa (02); Bạc Liêu (01); Tây Ninh (02); Thừa Thiên Huế (02); Cần Thơ (02); Ninh Thuận (02); Lào Cai (02); Bắc Giang (01); Hải Dương (01); Khánh Hòa (01); Bến Tre (01); Bắc Ninh (01); Hà Nam (03); Trà Vinh (03)

trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 15/4:

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 15/4 (BN17 đến 268) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 24.869

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 73.758; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 568

 

Tính đến 21h30 ngày 17/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

2.192.459

147.360  

 Iran

77.995

4.869 

Malaysia

5.182

84

Mỹ

678.210

34.641  

Nga

32.008

273 

 Singapore

4.427

10

Tây Ban Nha

184.948

19.315  

Ấn Độ

13.495

 448  

 Thái Lan

2.700

47 

 Ý

168.941

22.170  

 Hàn Quốc

10.635

230 

Việt Nam

268

Pháp

165.027

17.920  

Nhật Bản

9.231

190  

Brunei

136

01 

 Đức

138.135

4.093  

 Úc

6.497

63  

Campuchia

122

Anh

103.093

13.729  

 Phiplippin

5.878

387  

 Myanmar

85

04 

Trung Quốc

82.692

4.632  

 Indonesia

5.923

520 

 Lào

19

(*) Đến nay, 212 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (571.577), Việt Nam (198)

Việt Nam: 268 trường hợp nhiễm Covid-19, 198 đã chữa khỏi

21 trường hợp đã chữa khỏi ngày 17/4: BN 108, BN128, BN 133, BN 139, BN 169, BN 172, BN 173, BN 174, BN 183, BN 191, BN 213, BN 217, BN 219, BN 221, BN 223, BN 242, BN 251 (Hà Nội); BN 229 (Ninh Bình); BN 105, BN 106, BN 144 (Trà Vinh)

Các trường hợp đã chữa khỏi (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

Hà Nội (82); TP.HCM (46); Vĩnh Phúc (13); Ninh Bình (03); Bình Thuận (09); Quảng Ninh (07); Đà Nẵng (06); Đồng Tháp (04); Hà Tĩnh (01); Quảng Nam (03); Thanh Hóa (02); Bạc Liêu (01); Tây Ninh (02); Thừa Thiên Huế (02); Cần Thơ (02); Ninh Thuận (02); Lào Cai (02); Bắc Giang (01); Hải Dương (01); Khánh Hòa (01); Bến Tre (01); Bắc Ninh (01); Hà Nam (03); Trà Vinh (03)

trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 15/4:

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 15/4 (BN17 đến 268) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 24.869

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 73.758; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 568

 

Tính đến 12h00 ngày 17/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

2.182.823

145.551  

 Iran

76.389

4.777 

Malaysia

5.072

83

Mỹ

678.144

34.641  

Nga

27.938

232 

 Thái Lan

2.672

46

Tây Ban Nha

184.948

18.812  

Ấn Độ

12.456

 423  

Singapore

3.699

10 

 Ý

168.941

22.170  

 Hàn Quốc

10.613

229 

Việt Nam

268

Pháp

165.027

17.920  

Nhật Bản

8.626

178  

Brunei

136

01 

 Đức

134.753

3.804  

 Úc

6.468

63  

Campuchia

122

Anh

98.476

12.868  

 Phiplippin

5.660

362  

 Myanmar

85

04 

Trung Quốc

82.341

3.342  

 Indonesia

5.516

498 

 Lào

19

(*) Đến nay, 212 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (553.260), Việt Nam (198) (theo https://www.worldometers.info/)

Việt Nam: 268 trường hợp nhiễm Covid-19, 198 đã chữa khỏi

21 trường hợp đã chữa khỏi ngày 17/4: BN 108, BN128, BN 133, BN 139, BN 169, BN 172, BN 173, BN 174, BN 183, BN 191, BN 213, BN 217, BN 219, BN 221, BN 223, BN 242, BN 251 (Hà Nội); BN 229 (Ninh Bình); BN 105, BN 106, BN 144 (Trà Vinh)

Các trường hợp đã chữa khỏi (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

Hà Nội (82); TP.HCM (46); Vĩnh Phúc (13); Ninh Bình (03); Bình Thuận (09); Quảng Ninh (07); Đà Nẵng (06); Đồng Tháp (04); Hà Tĩnh (01); Quảng Nam (03); Thanh Hóa (02); Bạc Liêu (01); Tây Ninh (02); Thừa Thiên Huế (02); Cần Thơ (02); Ninh Thuận (02); Lào Cai (02); Bắc Giang (01); Hải Dương (01); Khánh Hòa (01); Bến Tre (01); Bắc Ninh (01); Hà Nam (03); Trà Vinh (03)

trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 15/4:

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 15/4 (BN17 đến 268) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 24.869

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 73.758; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 568

 

Tính đến 22h00 ngày 16/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

2.090.886

135.226  

 Iran

76.389

4.777 

Malaysia

5.072

83

Mỹ

644.348

28.554  

Nga

27.938

232 

 Thái Lan

2.672

46

Tây Ban Nha

180.659

18.812  

Ấn Độ

12.456

 423  

Singapore

3.699

10 

 Ý

165.155

21.645  

 Hàn Quốc

10.613

229 

Việt Nam

268

Pháp

147.863

17.167  

Nhật Bản

8.626

178  

Brunei

136

01 

 Đức

134.753

3.804  

 Úc

6.468

63  

Campuchia

122

Anh

98.476

12.868  

 Phiplippin

5.660

362  

 Myanmar

85

04 

Trung Quốc

82.341

3.342  

 Indonesia

5.516

498 

 Lào

19

(*) Đến nay, 212 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (547.295), Việt Nam (177). 

Việt Nam: 268 trường hợp nhiễm Covid-19, 177 đã chữa khỏi

04 trường hợp đã chữa khỏi chiều tối ngày 16/4: BN 211 (Ninh Bình), BN168, BN188, BN231 (Hà Nam)

Các trường hợp đã chữa khỏi (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

Hà Nội (65); TP.HCM (46); Vĩnh Phúc (13); Ninh Bình (02); Bình Thuận (09); Quảng Ninh (07); Đà Nẵng (06); Đồng Tháp (04); Hà Tĩnh (01); Quảng Nam (03); Thanh Hóa (02); Bạc Liêu (01); Tây Ninh (02); Thừa Thiên Huế (02); Cần Thơ (02); Ninh Thuận (02); Lào Cai (02); Bắc Giang (01); Hải Dương (01); Khánh Hòa (01); Bến Tre (01); Bắc Ninh (01); Hà Nam (03)

trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 15/4:

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 15/4 (BN17 đến 268) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 24.869

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 68.049; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 310

 

Tính đến 14h25 ngày 16/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

2.083.326

134.625  

 Iran

76.389

4.777 

Indonesia

5.136

469

Mỹ

644.089

28.529  

Nga

24.490

198 

 Thái Lan

2.643

43

Tây Ban Nha

180.659

18.812  

Ấn Độ

12.380

 422  

Singapore

3.252

10 

 Ý

165.155

21.645  

 Hàn Quốc

10.613

229 

Việt Nam

268

Pháp

147.863

17.167  

Nhật Bản

8.100

146  

Brunei

136

01 

 Đức

134.753

3.804  

 Úc

6.447

63  

Campuchia

122

Anh

98.476

12.868  

 Phiplippin

5.453

349  

 Myanmar

74

04 

Trung Quốc

82.341

3.342  

 Malaysia

5.072

83 

 Lào

19

(*) Đến nay, 212 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (515.854), Việt Nam (173). 

Việt Nam: 268 trường hợp nhiễm Covid-19, 173 đã chữa khỏi

02 trường hợp đã chữa khỏi trong ngày 16/4: BN 52, BN 149 (Quảng Ninh)

Các trường hợp đã chữa khỏi (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

Hà Nội (65); TP.HCM (46); Vĩnh Phúc (13); Ninh Bình (01); Bình Thuận (09); Quảng Ninh (07); Đà Nẵng (06); Đồng Tháp (04); Hà Tĩnh (01); Quảng Nam (03); Thanh Hóa (02); Bạc Liêu (01); Tây Ninh (02); Thừa Thiên Huế (02); Cần Thơ (02); Ninh Thuận (02); Lào Cai (02); Bắc Giang (01); Hải Dương (01); Khánh Hòa (01); Bến Tre (01); Bắc Ninh (01)

01 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 15/4:

-BN268: nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Gia đình bệnh nhân có 3 anh trai làm việc tự do bên kia biên giới.

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 15/4 (BN17 đến 267) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 24.869

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 68.049; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 310

 

Tính đến 8h00 ngày 16/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

2.082.822

134.603  

 Iran

76.389

4.777 

Indonesia

5.136

469

Mỹ

644.089

28.529  

Nga

24.490

198 

 Thái Lan

2.643

43

Tây Ban Nha

180.659

18.815  

Ấn Độ

12.370

 422  

Singapore

3.252

10 

 Ý

165.155

21.645  

 Hàn Quốc

10.591

225 

Việt Nam

268

Pháp

147.863

17.167  

Nhật Bản

8.100

146  

Brunei

136

01 

 Đức

134.753

3.804  

 Úc

6.447

63  

Campuchia

122

Anh

98.476

12.868  

 Phiplippin

5.453

349  

 Myanmar

74

04 

Trung Quốc

82.295

3.342  

 Malaysia

5.072

83 

 Lào

19

(*) Đến nay, 212 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (510.129), Việt Nam (171). 

Việt Nam: 268 trường hợp nhiễm Covid-19, 171 đã chữa khỏi

Các trường hợp đã chữa khỏi (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

Hà Nội (65); TP.HCM (46); Vĩnh Phúc (13); Ninh Bình (01); Bình Thuận (09); Quảng Ninh (05); Đà Nẵng (06); Đồng Tháp (04); Hà Tĩnh (01); Quảng Nam (03); Thanh Hóa (02); Bạc Liêu (01); Tây Ninh (02); Thừa Thiên Huế (02); Cần Thơ (02); Ninh Thuận (02); Lào Cai (02); Bắc Giang (01); Hải Dương (01); Khánh Hòa (01); Bến Tre (01); Bắc Ninh (01)

01 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 15/4:

-BN268: nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Gia đình bệnh nhân có 3 anh trai làm việc tự do bên kia biên giới.

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 15/4 (BN17 đến 267) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 24.869

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 68.049; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 310

 

Tính đến 11h00 ngày 15/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

1.999.279

126.720  

 Iran

74.877

4.683 

Indonesia

4.839

459

Mỹ

614.117

26.059  

Nga

21.102

170 

 Thái Lan

2.613

41

Tây Ban Nha

174.064

18.255  

Ấn Độ

11.487

 393  

Singapore

3.252

10 

 Ý

162.488

21.067  

 Hàn Quốc

10.591

225 

Việt Nam

267

Pháp

143.303

15.729  

Nhật Bản

7.885

146  

Brunei

136

01 

 Đức

132.210

3.495  

 Úc

6.416

61  

Campuchia

122

Anh

93.873

12.107  

 Phiplippin

5.223

335  

 Myanmar

63

04 

Trung Quốc

82.295

3.342  

 Malaysia

4.987

82 

 Lào

19

(*) Đến nay, 212 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (486.228), Việt Nam (171). 

Việt Nam: 267 trường hợp nhiễm Covid-19, 171 đã chữa khỏi

02 trường hợp phục hồi sáng ngày 15/4: BN 145 (Cần Thơ), BN 235 (TP. Hồ Chí Mịnh)

01 trường hợp phục hồi chiều ngày 14/4: BN 146 (Hà Tĩnh)
Các trường hợp đã chữa khỏi (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

Hà Nội (65); TP.HCM (46); Vĩnh Phúc (13); Ninh Bình (01); Bình Thuận (09); Quảng Ninh (05); Đà Nẵng (06); Đồng Tháp (04); Hà Tĩnh (01); Quảng Nam (03); Thanh Hóa (02); Bạc Liêu (01); Tây Ninh (02); Thừa Thiên Huế (02); Cần Thơ (02); Ninh Thuận (02); Lào Cai (02); Bắc Giang (01); Hải Dương (01); Khánh Hòa (01); Bến Tre (01); Bắc Ninh (01)

02 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 14/4:

-BN 267: nam, 46 tuổi, xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, là bố của BN 257, chồng của BN 258, có tiếp xúc gần với BN 243 tại nhà ngày 20/3. Ngày 8/4 được cách ly tập trung tại Hà Nội.

-BN266: nữ, 36 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội. Bệnh nhân đến chăm mẹ tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai.

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 14/4 (BN17 đến 265) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 24.869

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 67.835; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 1.658

 

Tính đến 8h00 ngày 15/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

1.997.620

126.596  

 Iran

74.877

4.683 

Indonesia

4.839

459

Mỹ

613.866

26.047  

Nga

21.102

170 

 Thái Lan

2.613

41

Tây Ban Nha

174.060

18.255  

Ấn Độ

11.487

 393  

Singapore

3.252

10 

 Ý

162.488

21.067  

 Hàn Quốc

10.564

222 

Việt Nam

267

Pháp

143.303

15.729  

Nhật Bản

7.645

143  

Brunei

136

01 

 Đức

132.210

3.495  

 Úc

6.400

61  

Campuchia

122

Anh

93.873

12.107  

 Phiplippin

5.223

335  

 Myanmar

63

04 

Trung Quốc

82.249

3.341  

 Malaysia

4.987

82 

 Lào

19

(*) Đến nay, 212 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (478.659), Việt Nam (169). 

Việt Nam: 267 trường hợp nhiễm Covid-19, 169 đã chữa khỏi

01 trường hợp phục hồi chiều ngày 14/4: BN 146 (Hà Tĩnh)
Các trường hợp đã chữa khỏi (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

Hà Nội (65); TP.HCM (45); Vĩnh Phúc (13); Ninh Bình (01); Bình Thuận (09); Quảng Ninh (05); Đà Nẵng (06); Đồng Tháp (04); Hà Tĩnh (01); Quảng Nam (03); Thanh Hóa (02); Bạc Liêu (01); Tây Ninh (02); Thừa Thiên Huế (02); Cần Thơ (01); Ninh Thuận (02); Lào Cai (02); Bắc Giang (01); Hải Dương (01); Khánh Hòa (01); Bến Tre (01); Bắc Ninh (01)

02 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 14/4:

-BN 267: nam, 46 tuổi, xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, là bố của BN 257, chồng của BN 258, có tiếp xúc gần với BN 243 tại nhà ngày 20/3. Ngày 8/4 được cách ly tập trung tại Hà Nội.

-BN266: nữ, 36 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội. Bệnh nhân đến chăm mẹ tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai.

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 14/4 (BN17 đến 265) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 24.869

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 75.291; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 2.264

 

Tính đến 14h00 ngày 14/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

1.923.858

119.599  

 Iran

73.303

4.585 

Indonesia

4.557

399

Mỹ

586.866

23.621  

Nga

18.328

148 

 Thái Lan

2.579

40

Tây Ban Nha

170.099

17.756  

Hàn Quốc

10.537

 217  

Singapore

2.918

09 

 Ý

159.516

20.465  

Ấn Độ

10.453

358  

Việt Nam

265

Pháp

136.779

14.967  

Nhật Bản

7.618

143  

Brunei

136

01 

 Đức

130.072

3.194  

 Úc

6.359

61  

Campuchia

122

Anh

88.621

11.329  

 Malaysia

4.817

77  

 Myanmar

62

04 

Trung Quốc

82.249

3.341  

 Phiplippin

4.932

315 

 Lào

19

(*) Đến nay, 212 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (453.018), Việt Nam (168). 

Việt Nam: 265 trường hợp nhiễm Covid-19, 168 đã chữa khỏi

22 trường hợp phục hồi ngày 14/4: BN 92, BN 124, BN 127, BN 143, BN 235BN 24, BN 50, BN 87, BN 109, BN 114, BN 115, BN 175, BN 177, BN 186, BN 189, BN190, BN 199, BN 208, BN 214, BN 220, BN 232, BN 239

02 trường hợp phục hồi ngày 13/4: BN 28, BN 155
Các trường hợp đã chữa khỏi (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

Hà Nội (68); TP.HCM (44); Vĩnh Phúc (01); Vĩnh Phúc (12); Ninh Bình (01); Bình Thuận (09); Quảng Ninh (05); Đà Nẵng (06); Đồng Tháp (04); Quảng Nam (03); Thanh Hóa (02); Bạc Liêu (01); Tây Ninh (02); Cần Thơ (01); Ninh Thuận (02); Lào Cai (02); Thừa Thiên Huế (02); Bắc Giang (01); Hải Dương (01); Khánh Hòa (01); Bến Tre (01); Bắc Ninh (01)

97 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3, trong đó:

03 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 13/4:

-BN265: nam, 26 tuổi, địa chỉ Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ Thái Lan về Việt Nam ngày 23/3/2020.

-BN264: nữ, 24 tuổi, địa chỉ Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội; phát hiện bệnh khi khám sàng lọc.

-BN263: nữ, 45 tuổi, địa chỉ Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội; phát hiện bệnh khi khám sàng lọc.

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 13/4 (BN17 đến 262) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 24.869

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 75.291; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 2.264

 

Tính đến 8h00 ngày 14/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

1.923.858

119.599  

 Iran

73.303

4.585 

Indonesia

4.557

399

Mỹ

586.866

23.621  

Nga

18.328

148 

 Thái Lan

2.579

40

Tây Ban Nha

170.099

17.756  

Hàn Quốc

10.537

 217  

Singapore

2.918

09 

 Ý

159.516

20.465  

Ấn Độ

10.453

358  

Việt Nam

265

Pháp

136.779

14.967  

Nhật Bản

7.618

143  

Brunei

136

01 

 Đức

130.072

3.194  

 Úc

6.359

61  

Campuchia

122

Anh

88.621

11.329  

 Malaysia

4.817

77  

 Myanmar

62

04 

Trung Quốc

82.249

3.341  

 Phiplippin

4.932

315 

 Lào

19

(*) Đến nay, 212 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (423.554), Việt Nam (144). 

Việt Nam: 265 trường hợp nhiễm Covid-19, 146 đã chữa khỏi

02 trường hợp phục hồi ngày 13/4: BN 28, BN 155
Các trường hợp đã chữa khỏi (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

Hà Nội (51); TP.HCM (39); Vĩnh Phúc (01); Vĩnh Phúc (11); Ninh Bình (01); Bình Thuận (09); Quảng Ninh (05); Đà Nẵng (06); Đồng Tháp (04); Quảng Nam (03); Thanh Hóa (02); Bạc Liêu (01); Tây Ninh (02); Cần Thơ (01); Ninh Thuận (02); Lào Cai (02); Thừa Thiên Huế (02); Bắc Giang (01); Hải Dương (01); Khánh Hòa (01); Bến Tre (01); Bắc Ninh (01)

119 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3, trong đó:

03 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 13/4:

-BN265: nam, 26 tuổi, địa chỉ Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ Thái Lan về Việt Nam ngày 23/3/2020.

-BN264: nữ, 24 tuổi, địa chỉ Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội; phát hiện bệnh khi khám sàng lọc.

-BN263: nữ, 45 tuổi, địa chỉ Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội; phát hiện bệnh khi khám sàng lọc.

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 13/4 (BN17 đến 262) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 24.869

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 72.508; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 2.264

 

Tính đến 11h30 ngày 13/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

1.853.183

114.248  

 Iran

71.686

4.474 

Indonesia

4.241

373

Mỹ

560.433

22.115  

Nga

15.770

130 

 Thái Lan

2.551

38

Tây Ban Nha

166.831

17.209  

Hàn Quốc

10.537

 217  

Singapore

2.532

08 

 Ý

152.271

19.899  

Ấn Độ

9.205

331  

Việt Nam

262

Pháp

132.591

14.393  

Úc

6.322

61  

Brunei

136

01 

 Đức

127.854

3.022  

 Nhật Bản

7.370

123  

Campuchia

122

Anh

84.279

10.612  

 Malaysia

4.683

76  

 Myanmar

41

04 

Trung Quốc

82.160

3.341  

 Phiplippin

4.648

297 

 Lào

19

(*) Đến nay, 212 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (423.554), Việt Nam (144). 

Việt Nam: 262 trường hợp nhiễm Covid-19, 144 đã chữa khỏi

16 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thànhphố tính từ 23/1 đến 13/2: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01)

128 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thành phố tính từ 6/3: Ninh Bình (01: BN18); Đà Nẵng (06: BN22; 23; 35; 68; 122; 135); Huế (04: BN33; 49; 30; 31; 135); TP.HCM (37: BN36; 66; 79; 90; 53; 75; 89; 32; 54; 45; 48; 64; 99; 100; 121; 80; 81; 82; 83; 95; 96; 119; 120; 143; 98; 142; 159; 160; 125; 126; 152; 153; 203; 234; 204; 157; 171); Hà Nội (58: BN17; 22; 24; 27; 39; 46; 47; 51; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 69; 70; 71; 77; 85; 88; 93; 110; 112; 113; 130; 140; 187; 19; 63; 76; 78; 107; 129; 131; 132; 138; 179; 198; 21; 72; 84; 111; 116; 136; 137; 192; 197; 200; 222; 25; 86; 94; 148; 194; 202; 205; 237; 249); Ninh Thuận (02: BN61; 67); Hải Dương (01: BN73); Bình Thuận (09: BN34; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 36; 44); Quảng Nam (01: BN57); Cần Thơ (01: BN154); Tây Ninh (02: BN117; 118); Đồng Tháp (04: BN101; 102; 103; 104); Bến Tre (01: BN123); Bắc Ninh (01: BN74)

118 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3, trong đó:

04 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 12/4:

-BN262: nam, 26 tuổi, địa chỉ tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là nhân viên công ty Samsung, Bắc Ninh, có tiếp xúc gần với BN254.

-BN261: nữ, 60 tuổi, địa chỉ Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân bán tạp hóa tại chợ.

-BN260: nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở xóm Đường, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân làm nghề nông (trồng hoa).

-BN259: nữ, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là vợ BN254. 

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 12/4 (BN17 đến 258) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 24.869

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 72.508; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 2.264

 

Tính đến 8h30 ngày 13/4/2020: 

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

1.852.356

114.194  

 Iran

71.686

4.474 

Indonesia

4.241

373

Mỹ

560.402

22.105  

Nga

15.770

130 

 Thái Lan

2.551

38

Tây Ban Nha

166.831

17.209  

Hàn Quốc

10.512

 214  

Singapore

2.532

08 

 Ý

156.363

19.899  

Ấn Độ

9.205

331  

Việt Nam

262

Pháp

132.591

14.393  

Úc

6.313

59  

Brunei

136

01 

 Đức

127.854

3.022  

 Nhật Bản

7.370

123  

Campuchia

122

Anh

84.279

10.612  

 Malaysia

4.683

76  

 Myanmar

41

04 

Trung Quốc

82.052

3.339  

 Phiplippin

4.648

297 

 Lào

19

(*) Đến nay, 212 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (423.554), Việt Nam (144). 

Việt Nam: 262 trường hợp nhiễm Covid-19, 144 đã chữa khỏi

16 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thànhphố tính từ 23/1 đến 13/2: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01)

128 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thành phố tính từ 6/3: Ninh Bình (01: BN18); Đà Nẵng (06: BN22; 23; 35; 68; 122; 135); Huế (04: BN33; 49; 30; 31; 135); TP.HCM (37: BN36; 66; 79; 90; 53; 75; 89; 32; 54; 45; 48; 64; 99; 100; 121; 80; 81; 82; 83; 95; 96; 119; 120; 143; 98; 142; 159; 160; 125; 126; 152; 153; 203; 234; 204; 157; 171); Hà Nội (58: BN17; 22; 24; 27; 39; 46; 47; 51; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 69; 70; 71; 77; 85; 88; 93; 110; 112; 113; 130; 140; 187; 19; 63; 76; 78; 107; 129; 131; 132; 138; 179; 198; 21; 72; 84; 111; 116; 136; 137; 192; 197; 200; 222; 25; 86; 94; 148; 194; 202; 205; 237; 249); Ninh Thuận (02: BN61; 67); Hải Dương (01: BN73); Bình Thuận (09: BN34; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 36; 44); Quảng Nam (01: BN57); Cần Thơ (01: BN154); Tây Ninh (02: BN117; 118); Đồng Tháp (04: BN101; 102; 103; 104); Bến Tre (01: BN123); Bắc Ninh (01: BN74)

118 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3, trong đó:

04 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 12/4:

-BN262: nam, 26 tuổi, địa chỉ tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là nhân viên công ty Samsung, Bắc Ninh, có tiếp xúc gần với BN254.

-BN261: nữ, 60 tuổi, địa chỉ Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân bán tạp hóa tại chợ.

-BN260: nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở xóm Đường, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân làm nghề nông (trồng hoa).

-BN259: nữ, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là vợ BN254. 

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 12/4 (BN17 đến 258) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 24.869

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 72.508; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 2.266

 

Tính đến 12h00 ngày 12/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

1.780.315

108.828  

 Iran

70.029

4.357 

Indonesia

3.842

327

Mỹ

532.879

20.577  

Nga

13.584

106 

 Thái Lan

2.518

35

Tây Ban Nha

163.027

16.606  

Hàn Quốc

10.512

 214  

Singapore

2.299

08 

 Ý

152.271

19.468  

Ấn Độ

8.446

288  

Việt Nam

258

Pháp

129.654

13.832  

Úc

6.303

56 

Brunei

136

01 

 Đức

125.452

2.871  

 Nhật Bản

6.005

99  

Campuchia

120

Trung Quốc

82.052

3.339  

 Malaysia

4.530

73  

 Myanmar

38

03 

Anh

78.991

9.875  

 Phiplippin

4.428

247 

 Lào

18

(*) Đến nay, 212 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (404.939), Trung Quốc (77.575), Việt Nam (144). 

Việt Nam: 258 trường hợp nhiễm Covid-19, 144 đã chữa khỏi

16 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thànhphố tính từ 23/1 đến 13/2: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01)

128 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thành phố tính từ 6/3: Ninh Bình (01: BN18); Đà Nẵng (06: BN22; 23; 35; 68; 122; 135); Huế (04: BN33; 49; 30; 31; 135); TP.HCM (37: BN36; 66; 79; 90; 53; 75; 89; 32; 54; 45; 48; 64; 99; 100; 121; 80; 81; 82; 83; 95; 96; 119; 120; 143; 98; 142; 159; 160; 125; 126; 152; 153; 203; 234; 204; 157; 171); Hà Nội (58: BN17; 22; 24; 27; 39; 46; 47; 51; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 69; 70; 71; 77; 85; 88; 93; 110; 112; 113; 130; 140; 187; 19; 63; 76; 78; 107; 129; 131; 132; 138; 179; 198; 21; 72; 84; 111; 116; 136; 137; 192; 197; 200; 222; 25; 86; 94; 148; 194; 202; 205; 237; 249); Ninh Thuận (02: BN61; 67); Hải Dương (01: BN73); Bình Thuận (09: BN34; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 36; 44); Quảng Nam (01: BN57); Cần Thơ (01: BN154); Tây Ninh (02: BN117; 118); Đồng Tháp (04: BN101; 102; 103; 104); Bến Tre (01: BN123); Bắc Ninh (01: BN74)

114 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3, trong đó:

01 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 11/4:

-BN258: nữ, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là mẹ BN257 đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 11/4 (BN17 đến 257) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 24.869

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 72.508; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 2.266

 

Tính đến 8h30 ngày 12/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

1.779.099

108.770  

 Iran

70.029

4.357 

Indonesia

3.842

327

Mỹ

532.879

20.577  

Nga

13.584

106 

 Thái Lan

2.518

35

Tây Ban Nha

163.027

16.606  

Hàn Quốc

10.480

211  

Singapore

2.108

07 

 Ý

152.271

19.468  

Ấn Độ

7.600

249  

Việt Nam

258

Pháp

129.654

13.832  

Úc

6.292

56 

Brunei

136

01 

 Đức

125.452

2.871  

 Nhật Bản

6.005

99  

Campuchia

120

Trung Quốc

82.052

3.339  

 Malaysia

4.530

73  

 Myanmar

28

03 

Anh

78.991

9.875  

 Phiplippin

4.228

247 

 Lào

18

(*) Đến nay, 212 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (404.029), Trung Quốc (77.567), Việt Nam (144). 

Việt Nam: 258 trường hợp nhiễm Covid-19, 144 đã chữa khỏi

16 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thànhphố tính từ 23/1 đến 13/2: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01)

128 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thành phố tính từ 6/3: Ninh Bình (01: BN18); Đà Nẵng (06: BN22; 23; 35; 68; 122; 135); Huế (04: BN33; 49; 30; 31; 135); TP.HCM (37: BN36; 66; 79; 90; 53; 75; 89; 32; 54; 45; 48; 64; 99; 100; 121; 80; 81; 82; 83; 95; 96; 119; 120; 143; 98; 142; 159; 160; 125; 126; 152; 153; 203; 234; 204; 157; 171); Hà Nội (58: BN17; 22; 24; 27; 39; 46; 47; 51; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 69; 70; 71; 77; 85; 88; 93; 110; 112; 113; 130; 140; 187; 19; 63; 76; 78; 107; 129; 131; 132; 138; 179; 198; 21; 72; 84; 111; 116; 136; 137; 192; 197; 200; 222; 25; 86; 94; 148; 194; 202; 205; 237; 249); Ninh Thuận (02: BN61; 67); Hải Dương (01: BN73); Bình Thuận (09: BN34; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 36; 44); Quảng Nam (01: BN57); Cần Thơ (01: BN154); Tây Ninh (02: BN117; 118); Đồng Tháp (04: BN101; 102; 103; 104); Bến Tre (01: BN123); Bắc Ninh (01: BN74)

114 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3, trong đó:

01 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 11/4:

-BN258: nữ, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là mẹ BN257 đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 11/4 (BN17 đến 257) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 24.869

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 75.337; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 2.685

 

Tính đến 12h30 ngày 11/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

1.699.632

102.734  

 Anh

73.758

8.958 

Indonesia

3.512

306

Mỹ

502.876

18.747  

Hàn Quốc

10.450

208 

 Thái Lan

2.473

33

Tây Ban Nha

158.273

16.081  

Nga

11.917

94  

Singapore

2.108

07 

 Ý

147.577

18.849 

Ấn Độ

7.600

249  

Việt Nam

257

Pháp

124.869

13.197  

Úc

6.238

54 

Brunei

136

01 

 Đức

122.171

2.767  

 Nhật Bản

6.005

99  

Campuchia

120

Trung Quốc

81.953

3.339  

 Malaysia

4.346

70  

 Myanmar

28

03 

Iran

68.192

4.232  

 Phiplippin

4.195

221 

 Lào

16

(*) Đến nay, 212 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (376.796), Trung Quốc (77.567), Việt Nam (144). 

Việt Nam: 257 trường hợp nhiễm Covid-19, 144 đã chữa khỏi

16 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thànhphố tính từ 23/1 đến 13/2: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01)

128 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thành phố tính từ 6/3: Ninh Bình (01: BN18); Đà Nẵng (06: BN22; 23; 35; 68; 122; 135); Huế (04: BN33; 49; 30; 31; 135); TP.HCM (37: BN36; 66; 79; 90; 53; 75; 89; 32; 54; 45; 48; 64; 99; 100; 121; 80; 81; 82; 83; 95; 96; 119; 120; 143; 98; 142; 159; 160; 125; 126; 152; 153; 203; 234; 204; 157; 171); Hà Nội (58: BN17; 22; 24; 27; 39; 46; 47; 51; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 69; 70; 71; 77; 85; 88; 93; 110; 112; 113; 130; 140; 187; 19; 63; 76; 78; 107; 129; 131; 132; 138; 179; 198; 21; 72; 84; 111; 116; 136; 137; 192; 197; 200; 222; 25; 86; 94; 148; 194; 202; 205; 237; 249); Ninh Thuận (02: BN61; 67); Hải Dương (01: BN73); Bình Thuận (09: BN34; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 36; 44); Quảng Nam (01: BN57); Cần Thơ (01: BN154); Tây Ninh (02: BN117; 118); Đồng Tháp (04: BN101; 102; 103; 104); Bến Tre (01: BN123); Bắc Ninh (01: BN74)

113 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3, trong đó:

02 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 10/4:

*BN257: nữ, 15 tuổi, địa chỉ ở Mê Linh, Hà Nội. Ngày 20/3/2020, BN234 (bạn của bố bệnh nhân) có đến chơi nhà và nói chuyện với bố bệnh nhân. 
*BN256: nam, 52 tuổi, địa chỉ ở Văn Lâm, Hưng Yên. Ngày 27/3, bệnh nhân từ Nga về sân bay Nội Bài trên chuyến bay số hiệu SU290.

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 10/4 (BN17 đến 255) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 24.869

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 75.337; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 2.685

 

Tính đến 7h30 ngày 11/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

1.697.533

102.687  

 Anh

73.758

8.958 

Indonesia

3.512

306

Mỹ

502.049

18.719  

Hàn Quốc

10.450

208 

 Thái Lan

2.473

33

Tây Ban Nha

158.273

16.081  

Nga

11.917

94  

Singapore

2.108

07 

 Ý

147.577

18.849 

Ấn Độ

7.600

249  

Việt Nam

257

Pháp

124.869

13.197  

Úc

6.238

54 

Brunei

136

01 

 Đức

122.171

2.767  

 Nhật Bản

5.530

99  

Campuchia

117

Trung Quốc

81.907

3.336  

 Malaysia

4.346

70  

 Myanmar

27

03 

Iran

68.192

4.232  

 Phiplippin

4.195

221 

 Lào

16

(*) Đến nay, 211 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (357.180), Trung Quốc (77.567), Việt Nam (144). 

Việt Nam: 257 trường hợp nhiễm Covid-19, 144 đã chữa khỏi

16 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thànhphố tính từ 23/1 đến 13/2: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01)

128 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thành phố tính từ 6/3: Ninh Bình (01: BN18); Đà Nẵng (06: BN22; 23; 35; 68; 122; 135); Huế (04: BN33; 49; 30; 31; 135); TP.HCM (37: BN36; 66; 79; 90; 53; 75; 89; 32; 54; 45; 48; 64; 99; 100; 121; 80; 81; 82; 83; 95; 96; 119; 120; 143; 98; 142; 159; 160; 125; 126; 152; 153; 203; 234; 204; 157; 171); Hà Nội (58: BN17; 22; 24; 27; 39; 46; 47; 51; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 69; 70; 71; 77; 85; 88; 93; 110; 112; 113; 130; 140; 187; 19; 63; 76; 78; 107; 129; 131; 132; 138; 179; 198; 21; 72; 84; 111; 116; 136; 137; 192; 197; 200; 222; 25; 86; 94; 148; 194; 202; 205; 237; 249); Ninh Thuận (02: BN61; 67); Hải Dương (01: BN73); Bình Thuận (09: BN34; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 36; 44); Quảng Nam (01: BN57); Cần Thơ (01: BN154); Tây Ninh (02: BN117; 118); Đồng Tháp (04: BN101; 102; 103; 104); Bến Tre (01: BN123); Bắc Ninh (01: BN74)

113 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3, trong đó:

02 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 10/4:

*BN257: nữ, 15 tuổi, địa chỉ ở Mê Linh, Hà Nội. Ngày 20/3/2020, BN234 (bạn của bố bệnh nhân) có đến chơi nhà và nói chuyện với bố bệnh nhân. 
*BN256: nam, 52 tuổi, địa chỉ ở Văn Lâm, Hưng Yên. Ngày 27/3, bệnh nhân từ Nga về sân bay Nội Bài trên chuyến bay số hiệu SU290.

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 10/4 (BN17 đến 255) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 24.869

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 75.337; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 2.685

 

Tính đến 13h00 ngày 10/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

1.604.718

95.735  

 Anh

65.077

7.978 

Indonesia

2.956

240

Mỹ

468.887

16.697  

Hàn Quốc

10.450

208 

 Thái Lan

2.369

30

Tây Ban Nha

153.222

15.447  

Nga

10.131

76  

Singapore

1.623

06 

 Ý

143.626

18.279 

Úc

6.052

50  

Việt Nam

255

Đức

118.235

2.607  

Ấn Độ

5.976

178 

Brunei

135

01 

 Pháp

117.749

12.210  

 Nhật Bản

4.667

94  

Campuchia

117

Trung Quốc

81.907

3.336  

 Malaysia

4.119

65  

 Myanmar

22

03 

Iran

66.220

4.110  

 Phiplippin

3.870

182 

 Lào

15

(*) Đến nay, 211 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (357.180), Trung Quốc (77.455), Việt Nam (144). 

Việt Nam: 255 trường hợp nhiễm Covid-19, 144 đã chữa khỏi

16 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thànhphố tính từ 23/1 đến 13/2: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01)

128 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thành phố tính từ 6/3: Ninh Bình (01: BN18); Đà Nẵng (06: BN22; 23; 35; 68; 122; 135); Huế (04: BN33; 49; 30; 31; 135); TP.HCM (37: BN36; 66; 79; 90; 53; 75; 89; 32; 54; 45; 48; 64; 99; 100; 121; 80; 81; 82; 83; 95; 96; 119; 120; 143; 98; 142; 159; 160; 125; 126; 152; 153; 203; 234; 204; 157; 171); Hà Nội (58: BN17; 22; 24; 27; 39; 46; 47; 51; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 69; 70; 71; 77; 85; 88; 93; 110; 112; 113; 130; 140; 187; 19; 63; 76; 78; 107; 129; 131; 132; 138; 179; 198; 21; 72; 84; 111; 116; 136; 137; 192; 197; 200; 222; 25; 86; 94; 148; 194; 202; 205; 237; 249); Ninh Thuận (02: BN61; 67); Hải Dương (01: BN73); Bình Thuận (09: BN34; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 36; 44); Quảng Nam (01: BN57); Cần Thơ (01: BN154); Tây Ninh (02: BN117; 118); Đồng Tháp (04: BN101; 102; 103; 104); Bến Tre (01: BN123); Bắc Ninh (01: BN74)

111 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3, trong đó:

04 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 9/4:

-BN255: nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại Bắc Quang, Hà Giang. Ngày 27/3, bệnh nhân từ Nga về Sân bay Quốc tế Nội Bài trên chuyến bay SU290.

-BN254: nam, 51 tuổi, trú ở Mê Linh, Hà Nội, là hàng xóm có tiếp xúc gần BN243, BN250.

-BN253: nữ, 41 tuổi, trú ở Mê Linh, Hà Nội, là chị dâu, ở gần nhà và có tiếp xúc gần với BN243.

-BN252: nam, 6 tuổi, có địa chỉ tại Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân sống tại Campuchia cùng gia đình có 5 người, trong đó 2 người đã được xác định mắc COVID-19 và được cách ly, điều trị tại Campuchia. Ngày 8/4, bệnh nhân cùng 2 người còn lại trong gia đình trở về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 9/4 (BN17 đến 251) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 24.208

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 74.941; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 2.544

 

Tính đến 7h45 ngày 10/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

1.603.163

95.693  

 Anh

65.077

7.978 

Indonesia

3.293

280

Mỹ

468.566

16.691  

Hàn Quốc

10.423

204 

 Thái Lan

2.423

320

Tây Ban Nha

153.222

15.447  

Nga

10.131

76  

Singapore

1.910

07 

 Ý

143.626

18.279 

Úc

6.152

52  

Việt Nam

255

Đức

118.235

2.607  

Ấn Độ

6.725

227 

Brunei

135

01 

 Pháp

117.749

12.210  

 Nhật Bản

4.979

99  

Campuchia

117

Trung Quốc

81.907

3.336  

 Malaysia

4.228

67  

 Myanmar

27

03 

Iran

66.220

4.110  

 Phiplippin

4.076

203 

 Lào

16

(*) Đến nay, 211 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (355.339), Trung Quốc (77.455), Việt Nam (128). 

Việt Nam: 255 trường hợp nhiễm Covid-19, 128 đã chữa khỏi

16 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thànhphố tính từ 23/1 đến 13/2: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01)

112 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thành phố tính từ 6/3: Ninh Bình (01: BN18); Đà Nẵng (05: BN22; 23; 35; 68; 122); Huế (04: BN33; 49; 30; 31); TP.HCM (34: BN36; 66; 79; 90; 53; 75; 89; 32; 54; 45; 48; 64; 99; 100; 121; 80; 81; 82; 83; 95; 96; 119; 120; 143; 98; 142; 159; 160; 125; 126; 152; 153; 203; 234); Hà Nội (49: BN17; 22; 24; 27; 39; 46; 47; 51; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 69; 70; 71; 77; 85; 88; 93; 110; 112; 113; 130; 140; 187; 19; 63; 76; 78; 107; 129; 131; 132; 138; 179; 198; 21; 72; 84; 111; 116; 136; 137; 192; 197; 200; 222); Ninh Thuận (02: BN61; 67); Hải Dương (01: BN73); Bình Thuận (07: BN34; 37; 38; 40; 41; 42; 43), Quảng Nam (01: BN57), Cần Thơ (01: BN154); Tây Ninh (02: BN117; 118); Đồng Tháp (04: BN101; 102; 103; 104); Bến Tre (01: BN123)

127 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3, trong đó:

04 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 9/4:

-BN255: nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại Bắc Quang, Hà Giang. Ngày 27/3, bệnh nhân từ Nga về Sân bay Quốc tế Nội Bài trên chuyến bay SU290.

-BN254: nam, 51 tuổi, trú ở Mê Linh, Hà Nội, là hàng xóm có tiếp xúc gần BN243, BN250.

-BN253: nữ, 41 tuổi, trú ở Mê Linh, Hà Nội, là chị dâu, ở gần nhà và có tiếp xúc gần với BN243.

-BN252: nam, 6 tuổi, có địa chỉ tại Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân sống tại Campuchia cùng gia đình có 5 người, trong đó 2 người đã được xác định mắc COVID-19 và được cách ly, điều trị tại Campuchia. Ngày 8/4, bệnh nhân cùng 2 người còn lại trong gia đình trở về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 9/4 (BN17 đến 251) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 24.208

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 74.941; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 2.544

 

Tính đến 12h00 ngày 9/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

1.518.719

88.502  

 Anh

60.733

7.097 

Indonesia

2.956

240

Mỹ

435.128

14.795  

Hàn Quốc

10.423

204 

 Thái Lan

2.369

30 

Tây Ban Nha

148.220

14.792  

Nga

8.672

63  

Singapore

1.623

06 

 Ý

139.422

17.669 

Úc

6.052

50  

Việt Nam

251

Đức

113.296

2.349  

Ấn Độ

5.916

178 

Brunei

135

01 

 Pháp

112.950

10.869  

 Nhật Bản

4.667

94  

Campuchia

117

Trung Quốc

81.865

3.335  

 Malaysia

4.119

65  

 Myanmar

22

03 

Iran

64.586

3.993  

 Phiplippin

3.870

182 

 Lào

15

(*) Đến nay, 211 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (331.355), Trung Quốc (77.370), Việt Nam (128). 

Việt Nam: 251 trường hợp nhiễm Covid-19, 128 đã chữa khỏi

16 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thànhphố tính từ 23/1 đến 13/2: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01)

112 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thành phố tính từ 6/3: Ninh Bình (01: BN18); Đà Nẵng (05: BN22; 23; 35; 68; 122); Huế (04: BN33; 49; 30; 31); TP.HCM (34: BN36; 66; 79; 90; 53; 75; 89; 32; 54; 45; 48; 64; 99; 100; 121; 80; 81; 82; 83; 95; 96; 119; 120; 143; 98; 142; 159; 160; 125; 126; 152; 153; 203; 234); Hà Nội (49: BN17; 22; 24; 27; 39; 46; 47; 51; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 69; 70; 71; 77; 85; 88; 93; 110; 112; 113; 130; 140; 187; 19; 63; 76; 78; 107; 129; 131; 132; 138; 179; 198; 21; 72; 84; 111; 116; 136; 137; 192; 197; 200; 222); Ninh Thuận (02: BN61; 67); Hải Dương (01: BN73); Bình Thuận (07: BN34; 37; 38; 40; 41; 42; 43), Quảng Nam (01: BN57), Cần Thơ (01: BN154); Tây Ninh (02: BN117; 118); Đồng Tháp (04: BN101; 102; 103; 104); Bến Tre (01: BN123)

123 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3, trong đó:

trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 8/4:

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 8/4 (BN17 đến 251) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 23.349

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 77.298; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 2.537

 

Tính đến 8h00 ngày 9/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

1.513.034

88.405  

 Anh

60.733

7.097 

Indonesia

2.956

240

Mỹ

430.271

14.738  

Hàn Quốc

10.384

200 

 Thái Lan

2.369

30 

Tây Ban Nha

148.220

14.792  

Nga

8.672

63  

Singapore

1.481

06 

 Ý

139.422

17.669 

Úc

6.010

50  

Việt Nam

251

Đức

113.296

2.349  

Ấn Độ

5.360

164 

Brunei

135

01 

 Pháp

112.950

20.869  

 Nhật Bản

4.257

93  

Campuchia

117

Trung Quốc

81.802

3.333  

 Malaysia

4.119

65  

 Myanmar

22

03 

Iran

64.586

3.993  

 Phiplippin

3.870

182 

 Lào

15

(*) Đến nay, 211 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (304.837), Trung Quốc (77.279), Việt Nam (126). 

Việt Nam: 251 trường hợp nhiễm Covid-19, 126 đã chữa khỏi

16 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thànhphố tính từ 23/1 đến 13/2: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01)

110 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thành phố tính từ 6/3: Ninh Bình (01: BN18); Đà Nẵng (05: BN22; 23; 35; 68; 122); Huế (04: BN33; 49; 30; 31); TP.HCM (32: BN36; 66; 79; 90; 53; 75; 89; 32; 54; 45; 48; 64; 99; 100; 121; 80; 81; 82; 83; 95; 96; 119; 120; 143; 98; 142; 159; 160; 125; 126; 152; 153); Hà Nội (49: BN17; 22; 24; 27; 39; 46; 47; 51; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 69; 70; 71; 77; 85; 88; 93; 110; 112; 113; 130; 140; 187; 19; 63; 76; 78; 107; 129; 131; 132; 138; 179; 198; 21; 72; 84; 111; 116; 136; 137; 192; 197; 200; 222); Ninh Thuận (02: BN61; 67); Hải Dương (01: BN73); Bình Thuận (07: BN34; 37; 38; 40; 41; 42; 43), Quảng Nam (01: BN57), Cần Thơ (01: BN154); Tây Ninh (02: BN117; 118); Đồng Tháp (04: BN101; 102; 103; 104); Bến Tre (01: BN123)

125 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3, trong đó:

trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 8/4:

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 8/4 (BN17 đến 251) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 23.349

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 77.298; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 2.537

Biểu đồ thống kê số ca đang mắc, bình phục và âm tính lần 1, lần 2

Nguồn: Bộ Y tế

Tính đến 14h15 ngày 8/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử
 vong

Thế giới (*)

1.432.984

82.135  

 Anh

55.242

6.159 

Indonesia

2.738

221

Mỹ

400.506

12.857  

Hàn Quốc

10.384

200 

 Thái Lan

2.258

27 

Tây Ban Nha

141.942

14.045  

Nga

7.497

58  

Singapore

1.481

06 

 Ý

135.586

17.127  

Úc

5.988

49  

Việt Nam

251

Pháp

109.069

10.328  

Ấn Độ

5.311

150  

Brunei

135

01 

 Đức

107.663

2.016  

 Malaysia

3.963

63  

Campuchia

115

Trung Quốc

81.802

3.333  

 Phiplippin

3.764

177  

 Myanmar

22

01 

Iran

62.589

3.872  

 Nhật Bản

3.906

92  

 Lào

14

(*) Đến nay, 211 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (302.453), Trung Quốc (77.279), Việt Nam (126). 

Việt Nam: 251 trường hợp nhiễm Covid-19, 126 đã chữa khỏi

16 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thànhphố tính từ 23/1 đến 13/2: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01)

110 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thành phố tính từ 6/3: Ninh Bình (01: BN18); Đà Nẵng (05: BN22; 23; 35; 68; 122); Huế (04: BN33; 49; 30; 31); TP.HCM (32: BN36; 66; 79; 90; 53; 75; 89; 32; 54; 45; 48; 64; 99; 100; 121; 80; 81; 82; 83; 95; 96; 119; 120; 143; 98; 142; 159; 160; 125; 126; 152; 153); Hà Nội (49: BN17; 22; 24; 27; 39; 46; 47; 51; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 69; 70; 71; 77; 85; 88; 93; 110; 112; 113; 130; 140; 187; 19; 63; 76; 78; 107; 129; 131; 132; 138; 179; 198; 21; 72; 84; 111; 116; 136; 137; 192; 197; 200; 222); Ninh Thuận (02: BN61; 67); Hải Dương (01: BN73); Bình Thuận (07: BN34; 37; 38; 40; 41; 42; 43), Quảng Nam (01: BN57), Cần Thơ (01: BN154); Tây Ninh (02: BN117; 118); Đồng Tháp (04: BN101; 102; 103; 104); Bến Tre (01: BN123)

125 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3, trong đó:

06 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 7/4 gồm:

*BN251: nam, 64 tuổi, trú tại Bình Lục, Hà Nam. Từ ngày 20/3 đến nay bệnh nhân điều trị tại Khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, con trai và con dâu từ Hà Nội về chăm. Trường hợp này đang được tiếp tục điều tra nguồn lây.

*BN250: nữ, 50 tuổi, trú tại Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là hàng xóm và có tiếp xúc gần BN243.

*BN249: nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân từ Mỹ về đến Việt Nam ngày 22/3, có quá cảnh tại Hồng Kông.

*BN248: nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân từ Mỹ, quá cảnh Nhật Bản trên chuyến bay JL079 về Việt Nam ngày 23/3/2020 nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

*BN247: nam, 28 tuổi, địa chỉ tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân đi làm hàng ngày từ TP. Hồ Chí Minh xuống Đồng Nai và là đồng nghiệp, thuộc nhóm tiếp xúc gần với BN124 và BN151.

*BN246: nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ngày 24/3, bệnh nhân từ Nga trở về Việt Nam trên chuyến bay SU290. 

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 7/4 (BN17 đến 245) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 22.053

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 74.626; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 2.738

 

Tính đến 8h00 ngày 8/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm/
hồi phục

Tử
 vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm/
hồi phục

Tử
vong

Quốc gia/
vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm/
hồi phục

Tử
 vong

Thế giới (*)

1.425.932/
302.140

81.978  

 Anh

55.242/
135

6.159 

Indonesia

2.738/
204

221

Mỹ

395.739/
21.674

12.796  

Hàn Quốc

10.331/
6.773

192 

 Thái Lan

2.258/
888

27 

Tây Ban Nha

141.942/
43.208

14.045  

Nga

7.497/
494

58  

Singapore

1.481/
377

06 

 Ý

135.586/
24.392

17.127  

Úc

5.895/
2.547

46  

Việt Nam

251/
122

Pháp

109.069/
19.337

10.328  

Ấn Độ

5.311/
468

150  

Brunei

135/
85

01 

 Đức

107.663/
36.081

2.016  

 Malaysia

3.793/
1.321

63  

Campuchia

115/
58

Trung Quốc

81.740/
77.279

3.331  

 Phiplippin

3.764/
84

177  

 Myanmar

22/
0

01 

Iran

62.589/
27.039

3.872  

 Nhật Bản

3.906/
622

92  

 Lào

14/
0

(*) Đến nay, 211 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (302.140), Trung Quốc (77.279), Việt Nam (122). Nguồn: https://www.worldometers.info (tính đến 8h00 ngày 8/4.

Việt Nam: 251 trường hợp nhiễm Covid-19, 122 đã chữa khỏi

16 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thànhphố tính từ 23/1 đến 13/2: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01)

106 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thành phố tính từ 6/3: Ninh Bình (01: BN18); Đà Nẵng (05: BN22; 23; 35; 68; 122); Huế (04: BN33; 49; 30; 31); TP.HCM (28: BN36; 66; 79; 90; 53; 75; 89; 32; 54; 45; 48; 64; 99; 100; 121; 80; 81; 82; 83; 95; 96; 119; 120; 143; 98; 142; 159; 160); Hà Nội (49: BN17; 22; 24; 27; 39; 46; 47; 51; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 69; 70; 71; 77; 85; 88; 93; 110; 112; 113; 130; 140; 187; 19; 63; 76; 78; 107; 129; 131; 132; 138; 179; 198; 21; 72; 84; 111; 116; 136; 137; 192; 197; 200; 222); Ninh Thuận (02: BN61; 67); Hải Dương (01: BN73); Bình Thuận (07: BN34; 37; 38; 40; 41; 42; 43), Quảng Nam (01: BN57), Cần Thơ (01: BN154); Tây Ninh (02: BN117; 118); Đồng Tháp (04: BN101; 102; 103; 104); Bến Tre (01: BN123)

129 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3, trong đó:

06 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 7/4 gồm:

*BN251: nam, 64 tuổi, trú tại Bình Lục, Hà Nam. Từ ngày 20/3 đến nay bệnh nhân điều trị tại Khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, con trai và con dâu từ Hà Nội về chăm. Trường hợp này đang được tiếp tục điều tra nguồn lây.

*BN250: nữ, 50 tuổi, trú tại Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là hàng xóm và có tiếp xúc gần BN243.

*BN249: nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân từ Mỹ về đến Việt Nam ngày 22/3, có quá cảnh tại Hồng Kông.

*BN248: nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân từ Mỹ, quá cảnh Nhật Bản trên chuyến bay JL079 về Việt Nam ngày 23/3/2020 nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

*BN247: nam, 28 tuổi, địa chỉ tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân đi làm hàng ngày từ TP. Hồ Chí Minh xuống Đồng Nai và là đồng nghiệp, thuộc nhóm tiếp xúc gần với BN124 và BN151.

*BN246: nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ngày 24/3, bệnh nhân từ Nga trở về Việt Nam trên chuyến bay SU290. 

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 7/4 (BN17 đến 245) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 22.053

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 74.626; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 2.738

Tính đến 15h30 ngày 7/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử vong

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử vong

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử vong

Thế giới (*)

1.347.689

74.644  

 Anh

51.608

5.373 

Indonesia

2.491

209

Mỹ

367.650

10.943  

Hàn Quốc

10.331

192 

 Thái Lan

2.258

27 

Tây Ban Nha

136.675

13.341  

Nga

6.343

47  

Singapore

1.375

06 

 Ý

132.547

16.523  

Úc

5.895

46  

Việt Nam

245

Đức

103.375

1.810  

Ấn Độ

4.778

136  

Brunei

135

01 

 Pháp

96.010

8.911  

 Malaysia

3.793

62  

Campuchia

115

Trung Quốc

81.740

3.331  

 Phiplippin

3.660

163  

 Myanmar

22

01 

Iran

60.500

3.739  

 Nhật Bản

3.906

92  

 Lào

12

(*) Đến nay, 211 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (286.664), Trung Quốc (77.167), Việt Nam (122).

Việt Nam: 245 trường hợp nhiễm Covid-19, 122 đã chữa khỏi

16 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thànhphố tính từ 23/1 đến 13/2: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01)

106 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thành phố tính từ 6/3: Ninh Bình (01: BN18); Đà Nẵng (05: BN22; 23; 35; 68; 122); Huế (04: BN33; 49; 30; 31); TP.HCM (28: BN36; 66; 79; 90; 53; 75; 89; 32; 54; 45; 48; 64; 99; 100; 121; 80; 81; 82; 83; 95; 96; 119; 120; 143; 98; 142; 159; 160); Hà Nội (49: BN17; 22; 24; 27; 39; 46; 47; 51; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 69; 70; 71; 77; 85; 88; 93; 110; 112; 113; 130; 140; 187; 19; 63; 76; 78; 107; 129; 131; 132; 138; 179; 198; 21; 72; 84; 111; 116; 136; 137; 192; 197; 200; 222); Ninh Thuận (02: BN61; 67); Hải Dương (01: BN73); Bình Thuận (07: BN34; 37; 38; 40; 41; 42; 43), Quảng Nam (01: BN57), Cần Thơ (01: BN154); Tây Ninh (02: BN117; 118); Đồng Tháp (04: BN101; 102; 103; 104); Bến Tre (01: BN123)

123 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3, trong đó:

04 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 6/4 gồm:

*BN245: nữ, 21 tuổi, có địa chỉ tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, nhân viên làm móng tại Tây Ban Nha. Bệnh nhân từ Tây Ban Nha đến Nga, nối chuyến từ Nga về Việt Nam ngày 25/3 trên chuyến bay SU290. 

*BN244: nữ, 44 tuổi, có địa chỉ tại Bố Trạch, Quảng Bình, nhân viên phục vụ quán ăn nhanh tại Đức. Bệnh nhân từ Đức đến Nga, nối chuyến từ Nga về Việt Nam ngày 25/3 trên chuyến bay SU290. 
*BN243: nam, 47 tuổi, cư trú tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Ngày 12/3, bệnh nhân đưa vợ đi khám bệnh tại Khoa Miễn dịch - Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày, ăn uống tại quán cơm đường Giải Phóng đối diện cổng bệnh viện. 

*BN242: nữ, 34 tuổi, có địa chỉ tại Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, sinh sống và làm việc tại Nga. Ngày 25/3, bệnh nhân từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay SU290. 

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 6/4 (BN17 đến 241) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 21.137

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 85.295; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 2.601

 

Tính đến 7h30 ngày 7/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử vong

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử vong

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử vong

Thế giới (*)

1.345.653

74.644  

 Anh

51.608

5.373 

Indonesia

2.491

209

Mỹ

366.906

10.868  

Hàn Quốc

10.284

186 

 Thái Lan

2.220

26 

Tây Ban Nha

136.675

13.341  

Nga

6.343

47  

Singapore

1.375

06 

 Ý

132.547

16.523  

Úc

5.895

47  

Việt Nam

245

Đức

103.374

1.810  

Ấn Độ

4.778

136  

Brunei

135

01 

 Pháp

96.010

8.911  

 Malaysia

3.793

62  

Campuchia

114

Trung Quốc

81.708

3.331  

 Phiplippin

3.660

163  

 Myanmar

22

01 

Iran

60.500

3.739  

 Nhật Bản

3.654

85  

 Lào

12

(*) Đến nay, 210 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (278.182), Trung Quốc (76.964), Việt Nam (95).

Việt Nam: 245 trường hợp nhiễm Covid-19, 95 đã chữa khỏi

16 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thànhphố tính từ 23/1 đến 13/2: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01)

79 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thành phố tính từ 6/3: Ninh Bình (01: BN18); Đà Nẵng (05: BN22; 23; 35; 68; 122); Huế (02: BN33; 49); TP.HCM (19: BN36; 66; 79; 90; 53; 75; 89; 32; 54; 45; 48; 64; 99; 100; 121; 80; 81; 82; 83); Hà Nội (38: BN17; 22; 24; 27; 39; 46; 47; 51; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 69; 70; 71; 77; 85; 88; 93; 110; 112; 113; 130; 140; 187; 19; 63; 76; 78; 107; 129; 131; 132; 138; 179; 198); Ninh Thuận (02: BN61; 67); Hải Dương (01: BN73); Bình Thuận (07: BN34; 37; 38; 40; 41; 42; 43), Quảng Nam (01: BN57), Cần Thơ (01: BN154); Tây Ninh (02: BN117; 118)

150 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3, trong đó:

04 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 6/4 gồm:

*BN245: nữ, 21 tuổi, có địa chỉ tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, nhân viên làm móng tại Tây Ban Nha. Bệnh nhân từ Tây Ban Nha đến Nga, nối chuyến từ Nga về Việt Nam ngày 25/3 trên chuyến bay SU290. 

*BN244: nữ, 44 tuổi, có địa chỉ tại Bố Trạch, Quảng Bình, nhân viên phục vụ quán ăn nhanh tại Đức. Bệnh nhân từ Đức đến Nga, nối chuyến từ Nga về Việt Nam ngày 25/3 trên chuyến bay SU290. 
*BN243: nam, 47 tuổi, cư trú tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Ngày 12/3, bệnh nhân đưa vợ đi khám bệnh tại Khoa Miễn dịch - Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày, ăn uống tại quán cơm đường Giải Phóng đối diện cổng bệnh viện. 

*BN242: nữ, 34 tuổi, có địa chỉ tại Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, sinh sống và làm việc tại Nga. Ngày 25/3, bệnh nhân từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay SU290. 

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 6/4 (BN17 đến 241) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 21.137

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 85.295; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 2.601

 

Tính đến 14h45 ngày 6/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử vong

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử vong

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử vong

Thế giới (*)

1.274.976

69.501  

 Anh

47.806

4.934 

Indonesia

2.273

198

Mỹ

336.851

9.620  

Hàn Quốc

10.284

186 

 Thái Lan

2.169

23 

Tây Ban Nha

131.646

12.641  

Úc

5.750

37  

Singapore

1.309

06 

 Ý

128.948

15.887  

Nga

5.389

45  

Việt Nam

241

Đức

100.123

1.584  

Malaysia

3.662

61  

Brunei

135

01 

Trung Quốc

81.708

3.331  

 Phiplippin

3.246

152  

Campuchia

114

Pháp

92.839

8.078  

 Nhật Bản

3.654

85  

 Myanmar

21

01 

Iran

58.226

3.603  

 Ấn Độ

4.289

118  

 Lào

11

(*) Đến nay, 209 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (261.316), Trung Quốc (76.964), Việt Nam (95).

Việt Nam: 241 trường hợp nhiễm Covid-19, 95 đã chữa khỏi

16 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thànhphố tính từ 23/1 đến 13/2: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01)

79 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thành phố tính từ 6/3: Ninh Bình (01: BN18); Đà Nẵng (05: BN22; 23; 35; 68; 122); Huế (02: BN33; 49); TP.HCM (19: BN36; 66; 79; 90; 53; 75; 89; 32; 54; 45; 48; 64; 99; 100; 121; 80; 81; 82; 83); Hà Nội (38: BN17; 22; 24; 27; 39; 46; 47; 51; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 69; 70; 71; 77; 85; 88; 93; 110; 112; 113; 130; 140; 187; 19; 63; 76; 78; 107; 129; 131; 132; 138; 179; 198); Ninh Thuận (02: BN61; 67); Hải Dương (01: BN73); Bình Thuận (07: BN34; 37; 38; 40; 41; 42; 43), Quảng Nam (01: BN57), Cần Thơ (01: BN154); Tây Ninh (02: BN117; 118)

146 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3, trong đó:

01 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 5/4 gồm:

*BN241: nam, 20 tuổi, có địa chỉ tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh. Ngày 21/3/2020 từ Anh  về Việt Nam trên chuyến bay số hiệu VN0050.

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 5/4 (BN17 đến 240) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 19.917

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 67.273; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 3.154

 

Tính đến 7h30 ngày 6/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử vong

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử vong

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử vong

Thế giới (*)

1.272.860

69.424  

 Anh

47.806

4.934 

Indonesia

2.273

198

Mỹ

336.373

9.616  

Hàn Quốc

10.237

183 

 Thái Lan

2.169

23 

Tây Ban Nha

131.646

12.641  

Úc

5.750

37  

Singapore

1.309

06 

 Ý

128.948

15.887  

Nga

5.389

45  

Việt Nam

241

Đức

100.123

1.584  

Malaysia

3.662

61  

Brunei

135

01 

Trung Quốc

81.669

3.329  

 Phiplippin

3.246

152  

Campuchia

114

Pháp

92.839

8.078  

 Nhật Bản

3.654

85  

 Myanmar

21

01 

Iran

58.226

3.603  

 Ấn Độ

4.288

117  

 Lào

11

(*) Đến nay, 208 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (261.316), Trung Quốc (76.964), Việt Nam (91).

Việt Nam: 241 trường hợp nhiễm Covid-19, 91 đã chữa khỏi

16 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thànhphố tính từ 23/1 đến 13/2: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01)

75 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thành phố tính từ 6/3: Ninh Bình (01: BN18), Đà Nẵng (04: BN22, 23, 35, 68); Huế (02: BN33, 49), Tp.HCM (19: BN36, 66, 79, 90, 53, 75, 89, 32, 54, 45, 48, 64, 99, 100, 121, 80, 81, 82, 83), Hà Nội (38: BN17; 22; 24; 27; 39; 46; 47; 51; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 69; 70; 71; 77; 85; 88; 93; 110; 112; 113; 130; 140; 187; 19; 63; 76; 78; 107; 129; 131; 132; 138; 179; 198), Ninh Thuận (02: BN61; 67), Hải Dương (01: BN73), Bình Thuận (07: BN34; 37; 38; 40; 41; 42; 43), Quảng Nam (01: BN57),

150 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3, trong đó:

01 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 5/4 gồm:

*BN241: nam, 20 tuổi, có địa chỉ tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh. Ngày 21/3/2020 từ Anh  về Việt Nam trên chuyến bay số hiệu VN0050.

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 5/4 (BN17 đến 240) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 19.917

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 67.273; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 3.154

 

Tính đến 15h00 ngày 5/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử vong

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử vong

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử vong

Thế giới (*)

1.201.964

64.727  

 Anh

41.903

4.313 

Indonesia

2.092

191

Mỹ

311.357

8.452  

Hàn Quốc

10.237

183 

 Thái Lan

2.067

20 

Ý

124.632

15.362  

Úc

5.635

34  

Singapore

1.189

06 

 Tây Ban Nha

126.168

11.947  

Nga

4.731

43  

Việt Nam

240

Đức

96.092

1.444  

Malaysia

3.483

57  

Brunei

135

01 

Trung Quốc

81.669

3.329  

 Phiplippin

3.094

144  

Campuchia

114

Pháp

89.953

7.560  

 Nhật Bản

3.139

77  

 Myanmar

21

01 

Iran

55.743

3.452  

 Ấn Độ

3.588

99  

 Lào

10

(*) Đến nay, 208 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (247.948), Trung Quốc (76.964), Việt Nam (90).

Việt Nam: 240 trường hợp nhiễm Covid-19, 90 đã chữa khỏi

16 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thànhphố tính từ 23/1 đến 13/2: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01)

74 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thành phố tính từ 6/3: Ninh Bình (01: BN18), Đà Nẵng (04: BN22, 23, 35, 68); Huế (02: BN33, 49), Tp.HCM (19: BN36, 66, 79, 90, 53, 75, 89, 32, 54, 45, 48, 64, 99, 100, 121, 80, 81, 82, 83), Hà Nội (38: BN17; 22; 24; 27; 39; 46; 47; 51; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 69; 70; 71; 77; 85; 88; 93; 110; 112; 113; 130; 140; 187; 19; 63; 76; 78; 107; 129; 131; 132; 138; 179; 198), Ninh Thuận (02: BN61; 67), Hải Dương (01: BN73), Bình Thuận (07: BN34; 37; 38; 40; 41; 42; 43)

150 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3, trong đó:

01 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 4/4 gồm:

*BN240: nữ, 29 tuổi, có địa chỉ tại Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, làm việc tại Thái Lan. Ngày 20/3, bệnh nhân về Hà Nội trên chuyến bay VN618. Trước khi về Việt Nam, bệnh nhân có tham gia buổi liên hoan với gia đình BN166.

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 4/4 (BN17 đến 239) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 17.754

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 79.942; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 3.736

 

Tính đến 8h00 ngày 5/4/2020:

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử vong

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử vong

Quốc gia/vùng lãnh thổ

Số trường hợp nhiễm

Tử vong

Thế giới (*)

1.201.443

60.408  

 Anh

41.903

4.313 

Indonesia

2.092

191

Mỹ

311.357

8.452  

Hàn Quốc

10.156

177 

 Thái Lan

2.067

20 

Ý

126.168

15.362  

Úc

5.550

30  

Singapore

1.189

06 

 Tây Ban Nha

124.632

11.947  

Nga

4.731

43  

Việt Nam

240

Đức

96.092

1.444  

Malaysia

3.483

57  

Brunei

135

01 

Trung Quốc

81.639

3.326  

 Phiplippin

3.094

144  

Campuchia

114

Pháp

89.953

7.560  

 Nhật Bản

3.139

77  

 Myanmar

21

01 

Iran

55.743

3.452  

 Ấn Độ

3.588

86  

 Lào

10

(*) Đến nay, 207 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Phục hồi: Thế giới (236.083), Trung Quốc (76.755), Việt Nam (90).

Việt Nam: 240 trường hợp nhiễm Covid-19, 90 đã chữa khỏi

16 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thànhphố tính từ 23/1 đến 13/2: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01)

74 đã chữa khỏi tại các tỉnh/thành phố tính từ 6/3: Ninh Bình (01: BN18), Đà Nẵng (04: BN22, 23, 35, 68); Huế (02: BN33, 49), Tp.HCM (19: BN36, 66, 79, 90, 53, 75, 89, 32, 54, 45, 48, 64, 99, 100, 121, 80, 81, 82, 83), Hà Nội (38: BN17; 22; 24; 27; 39; 46; 47; 51; 55; 56; 58; 59; 60; 62; 69; 70; 71; 77; 85; 88; 93; 110; 112; 113; 130; 140; 187; 19; 63; 76; 78; 107; 129; 131; 132; 138; 179; 198), Ninh Thuận (02: BN61; 67), Hải Dương (01: BN73), Bình Thuận (07: BN34; 37; 38; 40; 41; 42; 43)

150 trường hợp mắc tại các tỉnh/thành phố từ 7/3, trong đó:

01 trường hợp mắc mới từ 18h00 ngày 4/4 gồm:

*BN240: nữ, 29 tuổi, có địa chỉ tại Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, làm việc tại Thái Lan. Ngày 20/3, bệnh nhân về Hà Nội trên chuyến bay VN618. Trước khi về Việt Nam, bệnh nhân có tham gia buổi liên hoan với gia đình BN166.

Các trường hợp mắc từ 7/3 đến 18h00 ngày 4/4 (BN17 đến 239) (Thông tin chi tiết xem phía dưới)

(Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 45 người nước ngoài).

Số trường hợp nghi ngờ, đã loại trừ: 17.754

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 79.942; Tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly, theo dõi: 3.736

Thông tin xem thêm tại http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/31722

>TITC tổng hợp