Thứ tư, 12/08/2020 04:25:31
Tin tức cho từ khóa :Bộ Y tế Mỹ

Bộ Y tế Mỹ nhận định lãnh đạo Việt Nam từ trung ương đến địa phương đã quan tâm và chỉ đạo kịp thời, quyết liệt và triệt để đối phó với dịch Covid-19.

Online: 111

Số lượt truy cập trong tháng: 418.038

Số lượt truy cập trong năm: 8.303.167