Thứ sáu, 07/08/2020 10:25:49
Tin tức cho từ khóa :bắt buộc cách ly

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước nhân dân, chúng ta đã làm tất cả các biện pháp có thể với thái độ cương quyết. Dù tốn kém, vất vả cũng phải làm, chứ dễ dãi, đơn giản, thiếu ý chí trong việc phòng chống dịch thì sẽ thất bại. Cách ly phải kiên quyết, bắt buộc đối với những người từ vùng dịch vào Việt Nam.

Online: 155

Số lượt truy cập trong tháng: 219.252

Số lượt truy cập trong năm: 8.104.381