Thứ tư, 12/08/2020 05:45:43
Tin tức cho từ khóa : kiểm soát, dịch Covid-19

Bộ Y tế Mỹ nhận định lãnh đạo Việt Nam từ trung ương đến địa phương đã quan tâm và chỉ đạo kịp thời, quyết liệt và triệt để đối phó với dịch Covid-19.

Online: 121

Số lượt truy cập trong tháng: 420.391

Số lượt truy cập trong năm: 8.305.520