Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang

Cập nhật:
Lượt xem: 27.257

Địa chỉ: 14 Lê Triệu Kiết, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Tel: (0296) 3952 920; Fax: (0296) 3952 755


Trung tâm Xúc tiến Du lịch An Giang 

Địa chỉ: 14 Lê Triệu Kiết, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Tel: (0296) 3852 668, 3852 669; Fax: (0296) 3852 669

E-mail: trungtamxuctiendulichangiang@gmail.com

Website: www.angiangtourism.vn