Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Cập nhật:
Lượt xem: 19.246

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 1 Phạm Văn Đồng,
TP. Vũng Tàu, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: (0254) 3386 888; Fax: (0254) 3570 888

 

Trung tâm xúc tiến Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 17B2 Đào Duy Từ, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: (0254) 3523 678; Fax: (0254) 3523 678

Email: info@bariavungtautourism.com.vn

Website: bariavungtautourism.com.vn