Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu

Cập nhật:
Lượt xem: 19.005

Địa chỉ: 1 Hùng Vương, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Tel: (0291) 3823 886

Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Website: https://svhttttdl.baclieu.gov.vn