Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang

Cập nhật:
Lượt xem: 14.881

Địa chỉ: 74 Nguyễn Thị Lưu, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Tel: (0204) 3525 500; Fax: (0204) 3856 310

Email: vhttdlbacgiang@gmail.com

Website: svhttdl.bacgiang.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Bắc Giang

Địa chỉ: Tòa nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp, Lô T2 Quách Nhẫn, TP. Bắc Giang

Tel: (0204) 3554 152; Fax: (0204) 3542 000

Email: trungtamxtdlbg@gmail.com

Website: dulichbacgiang.gov.vn