Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre

Cập nhật:
Lượt xem: 19.153

Địa chỉ: 108/1 Đường 30/4, P. 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Tel: (0275) 3822 233; Fax: (0275) 3825 817

Email: svhttdl@bentre.gov.vn 

Website: sovhttdl.bentre.gov.vn

 

Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bến Tre

Địa chỉ: 108/1 Đường 30/4, P. 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre (lầu 2)

Tel: (0275) 8511 480; Fax: (0275) 3838 813

Email: ttttxtdl.svhttdl@bentre.gov.vn