Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận

Cập nhật:
Lượt xem: 20.886

Địa chỉ: 86 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Tel: (0252) 3821 570; Fax: (0252) 3830 685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Website: svhttdl.binhthuan.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

Địa chỉ:  39 Mậu Thân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Tel:  (0252) 3833 922/ 3810 801; Fax: (0252) 3832 987

Email:  ttxtdulichbinhthuan@gmail.com

Website:  www.dulichbinhthuan.com.vn; www.muinetourism.vn 

Đường dây nóng thông tin, hỗ trợ du khách:

 Tel: (0252) 3810 801/ 3608 222