Sở Du lịch Đà Nẵng

Cập nhật:
Lượt xem: 45.648

Địa chỉ: Tầng 16, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q. Hải Châu

Điện thoại: (0236) 3898 196; Fax: (0236) 3812 029

Email:sdl@danang.gov.vn

Website: tourism.danang.gov.vn

 

Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng

Địa chỉ: 18 Hùng Vưong, Quận Hai Chau, TP. Đà Nẵng

Tel: (0236) 3863 595 – Fax: (0236) 3863 399

Email: media@danangfantasticity.com

Website: www.danangfantasticity.com

 

Trung tâm Hỗ trợ Du khách Đà Nẵng

Địa chỉ: 108 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Tel: (0236) 3550111 – Fax: (0236) 3863 399

E-mail: visitorcenter@danang.gov.vn

Website: www.danangfantasticity.com