Sở Du lịch Đà Nẵng

Cập nhật:
Lượt xem: 35.889

Địa chỉ: Tầng 16, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Q. Hải Châu

Điện thoại: (0236) 3898 196; Fax: (0236) 3812 029

Email:sdl@danang.gov.vn

Website: tourism.danang.gov.vn

 

Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng

Địa chỉ: 100 Núi Thành Q. Hải Châu

Tel: (0236) 3863 595; Fax: (0236) 3863 399

Email: media@danangfantasticity.com

Website: tourism.danang.vn