Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông

Cập nhật:
Lượt xem: 12.972

Địa chỉ: 90 đường 23/3, P. Nghĩa Đức, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Tel: (0261) 3260 484; Fax: (0261) 3544 299

Email: daknong@bvhttdl.gov.vn

Website: svhttdl.daknong.gov.vn