Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên

Cập nhật:
Lượt xem: 15.433

Địa chỉ: Phố 4, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tel: (0215) 3828 016; Fax: (0215) 3825 391

Email: dienbien@bvhttdl.gov.vn

Website: svhttdldienbien.gov.vn

 

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Phường Tân Thanh, TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Tel: (0215) 3835 238; Fax: (0215) 3829 703

Email: trungtamttxtdldienbien@gmail.com

Web: dulichdienbien.vn