Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp

Cập nhật:
Lượt xem: 17.460

Địa chỉ: 3 Phạm Hữu Lầu, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tel: (0277) 3851 869; Fax: (0277) 3851 887

Email: dongthap@bvhttdl.gov.vn

Website: svhttdl.dongthap.gov.vn

 

Trung tâm Xúc tiến Thương Mại Du lịch Đồng Tháp

Địa chỉ: 21 Lý Thường Kiệt, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tel: (0277) 3853 383; Fax: (0277) 3853 381

Email: tmdldt@hcm.vnn.vn