Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai

Cập nhật:
Lượt xem: 13.873

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Tel: (0269) 3824 360; Fax: (0269) 3715 058

Email: gialai@bvhttdl.gov.vn

Website: vhttdl.gialai.gov.vn