Sở Du lịch Hà Nội

Cập nhật:
Lượt xem: 48.006

 

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Q. Đống Đa, Hà Nội

Tel: (024) 3733 9898

Email: vanthu_sodl@hanoi.gov.vn

Website: sodulich.hanoi.gov.vn

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương Mại, Du lịch Hà Nội

Địa chỉ: 10 Trịnh Hoài Đức, Q. Đống Đa, Hà Nội

Tel: (024) 3831 9666

Email: hpa@hanoi.gov.vn

Website: hpa.hanoi.gov.vn