Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh

Cập nhật:
Lượt xem: 16.685

Địa chỉ: Số 18, đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: (0239) 3858 636/ 3856 392; Fax: (0239) 3856 833

Email: sovanhoa_ttdl@hatinh.gov.vn

Website: sovhttdl.hatinh.gov.vn

 

Trung tâm Quảng bá Xúc tiến Văn hóa Du lịch Hà Tĩnh

Địa chỉ: 20 Đường 26/3, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: (0239) 3880 733; Fax: (0239) 3880 733

Email: dulichhatinh18@gmail.com

Website: dulichhatinh.com.vn