Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang

Cập nhật:
Lượt xem: 14.525

Địa chỉ: Đường Thống Nhất, khu vực 4, P. 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Tel: (0293) 3878 653; Fax: (0293) 3878 654

Email: vhttdlhg@gmail.com

Website: sovhttdlhg.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hậu Giang

Địa chỉ: 17A, Nguyễn Công Trứ, P.1, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Tel: (0293) 2247 077; Fax: (0293) 6270 087

Email: xuctiendulich.haugiang@yahoo.com.vn

Website: dulichhaugiang.com