Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên

Cập nhật:
Lượt xem: 14.656

Địa chỉ: Đường Quảng Trường Nguyễn Văn Linh, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3865 288, 3552519; Fax: (0221) 3551 176

Email: hungyen@bvhttdl.gov.vn

Website: sovhttdlhungyen.gov.vn

 

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Hưng Yên

Địa chỉ: 82 Trưng Trắc, Minh Khai, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3552 517; Fax: (0221) 3552 517

Website: hungyentourism.com.vn