Sở Du lịch Kiên Giang

Cập nhật:
Lượt xem: 29.687

 

Địa chỉ: 52 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiênn Giang

Tel: (0297) 3781 999, Fax: (0297) 3781 777

Email: dulich@kiengiang.gov.vn

Website: https://sdl.kiengiang.gov.vn

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương Mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ: 222-224 Trần Phú, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Tel: (0297) 3877812, 3877625; Fax: (0297) 3875248

Email: kitra@kiengiang.gov.vn

Website: http://kitra.com.vn/