Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum

Cập nhật:
Lượt xem: 14.259

Địa chỉ: 238 Bà Triệu, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Tel: (0260) 3862 538; Fax: (0260) 3861 497

Email: kontum@bvhttdl.gov.vn

Website: svhttdl.kontum.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Kon Tum

17B Trương Hán Siêu, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum