Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu

Cập nhật:
Lượt xem: 15.952

Địa chỉ: Tầng 5, nhà D, Khu hợp khối Trung tâm chính trị, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Tel: (0213) 3877 727, 3876 504; Fax: (0213) 3876 504

Email: laichau@bvhttdl.gov.vn

Website: svhttdl.laichau.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Lai Châu

Địa chỉ: 90 đường 30/4, P. Đông Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Tel: (0213) 3794 628

Email: ttxtdulichlaichau@gmail.com

Website: dulichlaichau.vn