Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn

Cập nhật:
Lượt xem: 14.711

Địa chỉ: 320 Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel: (0205) 3872 230, 3810 253; Fax: (0205) 3810 970

Email: langson@bvhttdl.gov.vn

Website: www.langson.gov.vn/vhtt/

 

Trung tâm Xúc tiến du lịch Lạng Sơn

Địa chỉ: Khán đài A, Sân vận động Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn

Tel: (0205) 3776 565; Fax: (0205) 3776 565

Email: xuctiendulichlangson@gmail.com

Website: dulichlangson.com.vn