Sở Du lịch Lào Cai

Cập nhật:
Lượt xem: 18.481

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà trung tâm phục vụ hành chính công - Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Tel: (0214) 3800 201

Email: contact-sdl@laocai.gov.vn

Website: sodulich.laocai.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm phục vụ hành chính công - Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Tel: (0214) 3669 898

Email: info@sapa-tourism.com

Website: dulichlaocai.vn


Tin khác