Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng

Cập nhật:
Lượt xem: 24.793

Địa chỉ: 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tel: (0263) 3822 141, 3540 881; Fax: (0263) 3833 086

Email: lamdong@bvhttdl.gov.vn

Website: svhttdl.lamdong.gov.vn

 

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại & Du lịch Lâm Đồng

Địa chỉ: 2-4 Trần Quốc Toản, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tel: (0263) 3823 964; Fax: (0263) 3811 656

Email: trungtamxuctien@gmail.com

Website: www.dalat-info.vn