Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định

Cập nhật:
Lượt xem: 16.905

Địa chỉ: 161 Nguyễn Du, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Tel: (0228) 3644 279; Fax: (0228) 3867 059

Email: sovhttdl@namdinh.chinhphu.vn

Website: sovhttdl.namdinh.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Nam Định

Địa chỉ: 27 Đặng Xuân Thiều, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Tel: (0228) 3637 708; Fax: (0228) 3637 708

Website: dulichnamdinh.com.vn