Sở Du lịch Ninh Bình

Cập nhật:
Lượt xem: 16.606

Địa chỉ: 6 Tràng An, P. Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Tel: (0229) 3876 548; Fax: (0229) 3871 263

Email: sodulich@ninhbinh.gov.vn

Website: sodulich.ninhbinh.gov.vn - ninhbinhtourism.gov.vn

 

Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Ninh Bình

Địa chỉ: 6 Tràng An, P. Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Tel: (0229) 3884 101; Fax: (0229) 3881 958

Email: xuctiendulichninhbinh@gmail.com

Website: http://www.dulichninhbinh.com.vn