Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên

Cập nhật:
Lượt xem: 17.840

Địa chỉ: 220 Lê Duẩn, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

Tel: (0257) 3823 358; Fax: (0257) 3819 572

Email: phuyen@bvhttdl.gov.vn

Website: www.phuyentourism.gov.vn

 

Trung tâm văn hóa và xúc tiến du lịch Phú Yên

Địa chỉ: 3 Tản Đà, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Tel: (0257) 3556 377; Fax: (0257) 3819 572

Email: xtdlphuyen@gmail.com

Website: phuyentourism.gov.vn