Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam

Cập nhật:
Lượt xem: 25.721

Địa chỉ: 2 Trần Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Tel: (0235) 3810 902; Fax: (0235) 3859 879

Email: quangnam@bvhttdl.gov.vn

Website: www.vhttdlqnam.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: 47 Phan Châu Trinh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam

Tel: (0235) 3916962; 3916968; Fax: (0235) 3916965

Email: ttxtdl@quangnamtourism.com.vn / tpc.quangnam@gmail.com

Website: www.quangnamtourism.com.vn