Sở Du lịch Quảng Ninh

Cập nhật:
Lượt xem: 25.474

Địa chỉ: tầng 15, Trụ sở liên cơ quan số 2, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tel: (0230) 3838 882; Fax: (0230) 3836 938

Email: sdl@quangninh.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Ninh

Địa chỉ: Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tel: (0203) 3628 862/ 3822 443; Fax: (0203) 3515 822

Email: halongtourisminfo@gmail.com

Website: halongtourism.com.vn

Email: halongtourisminfo@gmail.com

Website: halongtourism.com.vn


Tin khác