Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị

Cập nhật:
Lượt xem: 13.214

Địa chỉ: 125B, Quốc lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Tel: (0233) 3852 353; Fax: (0233) 3852 353

Email: quangtri@bvhttdl.gov.vn

Website: svhttdlquangtri.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Trị

Địa chỉ: 6 Khóa Bảo, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

Tel: (0233) 3561 889; Fax: (0233) 3560 994

Email: ttxtdlquangtri@gmail.com

Website: dulich.quangtri.gov.vn