Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La

Cập nhật:
Lượt xem: 15.109

Địa chỉ: Tổ 3, P. Chiềng Lề, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La

Tel: (0212) 3855 714; Fax: (0212) 3852 270

Email: sonla@bvhttdl.gov.vn

Website: vhttdl.sonla.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Sơn La

Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở các cơ quan đơn vị,
Hoàng Quốc Việt, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La

Tel: (0212) 3754 189; Fax: (0212) 3754 199

Email: xttmdlsonla@vtic.com.vn

Website: sonlatourism.com