Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh

Cập nhật:
Lượt xem: 28.093

Địa chỉ: 139A Đường 30/4, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Tel: (0276) 3818 082; Fax: (0276) 3822 320

Email: tayninh@bvhttdl.gov.vn

Website: sovhttdl.tayninh.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Tây Ninh

Địa chỉ: 281 Cách Mạng Tháng Tám, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Tel: (0276) 3922 747